Центровете за обществена подкрепа и дневните центрове предоставят дистанционни услуги.

Центровете за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), Дневните центрове (ДЦ) и Центровете за обществена подкрепа (ЦОП) предоставят дистанционни услуги за деца и семейства по телефон, скайп, вайбър или електронна поща по време на извънредното положение. Това е записано в писмо на директора на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова до кметовете на общини.

Социалните работници, терапевтите, арт-терапевтите, психолозите и логопедите използват алтернативен подход и изготвят опростен план със задачи, който да бъде предоставен на семействата на ползвателите на услугите. Задачите за децата по седмичния план ще бъдат редуцирани, като могат да бъдат например запознаване с букви, цифри, форми, растения, животни, цветове, арт-задачи с педагогически характер и други. Психолозите и логопедите от центровете провеждат и онлайн сесии по скайп и вайбър.

Обратната връзка за процеса на обучението трябва да се дава от родителите на децата. Чрез нея ще се следи и за информация относно здравословното състояние и нуждите на семействата.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.