Критерии за прилагане на бързи антигенни тестове за SARS-CoV-2 (Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на COVID-19)

За целите на надзора на заразните болести е задължително да се използват бързи антигенни тестове с наличие на CE маркировка за съответствие и следните характеристики на теста: чувствителност ≥ 80% и специфичност ≥ 97%. При възможност следва да се използват бързи антигенни тестове с чувствителност ≥ 90%.

Бърз антигенен тест се провежда в рамките на 5 дни от началото на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 или в рамките на 7 дни от последния контакт с потвърден случай на COVID-19.

При лица с наличие на клинични симптоми, отговарящи на критериите за COVID-19 и отрицателен резултат от бърз антигенен тест, следва да се проведе изследване по метода PCR, а при невъзможност да се извърши нов бърз антигенен тест след 2-4 дни.

Бързи антигенни тестове може да се използват:

  1. при взривове, потвърдени по метода PCR за изследване на контактни лица, проявили симптоми за COVID-19 с цел ранно откриване на нови случаи;
  2. в затворени колективи, като затвори, места за настаняване на бежанци и други, за изследване на контактни лица, проявили симптоми за COVID-19, когато има вече потвърден с PCR случай на COVID-19;
  3. в лечебни заведения при първоначален преглед/триаж за прием на пациенти или за изследване на персонал със симптоми за COVID-19 в лечебни и в социални заведения;
  4. за паралелно изследване на проби от сентинелния надзор на грип и остри респираторни заболявания;
  5. за изследване на контактни лица в места, където се очаква положителността на пробите за COVID-19 да е ≥10%. Когато времето на контакта с потвърден случай е известно, изследване с бърз антигенен тест трябва да се проведе при първа възможност. Ако повече от 7 дни са изминали от контакта с потвърдения случай и при отрицателен резултат от бърз антигенен тест е препоръчително да се извърши изследване по метода PCR.
  6. за изследване на близки контактни, като при отрицателен резултат следва да се извърши изследване по метода PCR.
  7. за скрининг и последователно изследване (на всеки два до три дни) на потребители и персонал в социални и здравни заведения; затворени колективи (напр. затвори, центрове за настаняване на бежанци) и трудови колективи в области с повсеместно разпространение на заболяването.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.