Специфични въпроси и отговори относно ваксините можете да видите тук. 

Бележка: Информацията е предоставена от Министерството на здравеопазването

 

ОБЩИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19

Къде мога да се ваксинирам срещу COVID-19?

С Решение на Министерски съвет № 896 от 7 декември 2020 г. е приет Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България. В него е посочено, че е от особено значение първите доставки на ваксина да са предназначени за определени групи от населението, съобразно риска от инфектиране и необходимостта от поддържането на критичните структури за функционирането на обществото, като са посочени няколко фази на провеждане на имунизациите срещу COVID-19.

Имунизационната кампания се организира на регионално ниво от регионалните здравни инспекции, като имунизациите се извършват от лекари в създадени временни имунизационни пунктове, съгласно Заповед № РД-01-92/11.02.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-171/17.03.2021 г.

Възрастните хора на и над 65-годишна възраст и лицата с придружаващи хронични заболявания могат да заявят желанието си да бъдат имунизирани при общопрактикуващите лекари.

Всеки, който желае да се ваксинира срещу COVID-19, има възможност да попълни електронно своята заявка за ваксинация в онлайн базирана платформа, която е достъпна на следния линк: https://his.bg/. В заявката е налице възможност за подаване на информация за предпочитания вид ваксина срещу COVID-19.

Ваксинирането срещу COVID-19 се извършва съобразно доставените видове ваксини в страната, наличните количества от тях и броя на лицата, изразили желание за ваксиниране срещу COVID-19.

Мога ли да се ваксинирам срещу COVID-19, ако съм чужденец?

Съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за здравето, чужденците, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, се ползват с медицинска помощ по чл. 81 и 82 наравно с българските граждани. Чужденците, желаещи да се ваксинират срещу COVID-19, трябва да се запишат за ваксиниране или чрез общопрактикуващите лекари, или чрез онлайн базирана платформа, която е достъпна на следния линк: https://his.bg/.  

В платформата могат да се регистрират за ваксинация само лица, които имат валиден идентификатор ЕГН или ЛНЧ.

Ако съм български гражданин и съм ваксиниран с първа доза ваксина срещу COVID-19 в друга държава, мога ли да си поставя втора доза ваксина в България?

В случай че е приложена първа доза на разрешена в Европейския съюз ваксина в друга държава, втората доза може да бъде приложена в България, при положение, че е предоставен документ, от който е виден видът на ваксината, датата на приложението ѝ, имената на ваксинираното лице и са налице данни за лицето, приложило ваксината.

Мога ли да се ваксинирам, ако имам алергия?

Прилагането на ваксините срещу COVID-19 от медицинските специалисти трябва да е в съответствие с Кратката характеристика на всяка една от тях. Те са публично достъпни на страницата на регулаторния орган Изпълнителна агенция по лекарствата: https://www.bda.bg/bg и Министерството на здравеопазването https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/.   

В допълнение, информация относно ваксините срещу COVID-19 може да намерите и на страницата на Единния информационен портал, секция „Ваксини срещу COVID-19“ - https://coronavirus.bg/bg/vaccinations

 

Мога ли да се ваксинирам срещу COVID-19, ако съм преболедувал от COVID-19?

Ваксинация може да бъде предложена на лица, независимо от тяхната анамнеза за симптоматична или асимптоматична прекарана SARS-CoV-2 инфекция. Вирусно или серологично изследване за предшестваща инфекция с цел вземане на решение за ваксинация, не се препоръчва. Въпреки възможността за реинфекция, наличните понастоящем данни показват, че симптоматична реинфекция в рамките на 6 месеца след първоначалната инфекция е рядка. Поради това лицата с потвърдена SARS-CoV-2 инфекция през предходните 6 месеца могат да отложат ваксинацията към края на този период. Когато има повече налични данни за продължителността на имунитета след естествена инфекция, продължителността на този период от време може да бъде преразгледана.

В допълнение, информация относно ваксините срещу COVID-19 може да намерите и на страницата на Единния информационен портал, секция „Ваксини срещу COVID-19“ - https://coronavirus.bg/bg/vaccinations

 

Може ли при ваксинирането срещу COVID-19 да се използват различни ваксини за всяка една от дозите?

Понастоящем се препоръчва при ваксинация срещу COVID-19 да се използва един и същ продукт и за двете дози.

 

Мога ли да се ваксинирам срещу COVID-19, ако съм здравно неосигурен?

Ваксините срещу COVID-19 и прилагането им са безплатни за населението без значение от здравноосигурителния статус на лицата.

За ваксинация срещу COVID-19 може да се запишите или чрез временните имунизационните пунктове, или чрез съответната регионална здравна инспекция, съобразно създадената организация на територията на областта, в която пребивавате, или чрез онлайн базирана платформа, която е достъпна на следния линк: https://his.bg/

Ако съм ваксиниран срещу COVID-19 трябва ли да продължа да спазвам противоепидемичните мерки?

Тъй като се още няма доказателства за ефекта на ваксината върху предаването на вируса и продължителността на имунитета след ваксиниране, нефармацевтичните интервенции като използване на маски за лице, физическо дистанциране, хигиена на ръцете и други мерки, базирани на съществуващите научни данни за SARS-CoV-2, трябва да продължат да се спазват и от ваксинирани лица, както и от тези, които все още не са ваксинирани.

В допълнение, информация относно ваксините срещу COVID-19 може да намерите и на страницата на Единния информационен портал, секция „Ваксини срещу COVID-19“ - https://coronavirus.bg/bg/vaccinations

 

 

 

ВЪПРОСИ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА В ОНЛАЙН БАЗИРАНАТА ПЛАТФОРМА ЗА ВАКСИНАЦИЯ:

 

Имам записан час зкрая на месеца в онлайн базираната платформа за ваксинация. Ще се запази ли този час?

От 19 март онлайн базираната платформа за ваксинация е отново достъпна и всички часове са изместени с времевия интервал, в който системата не е работила. Регистрираните лица се информират за новия си час по канала, който са посочили за връзка. Ако определеният ден и час не е удобен за лицето, то може да си запише нов час спрямо наличните към момента.

Ако съм маркирал, че имам предпочитания за определен тип ваксина и тя не е налична – ще получа ли съобщение, когато ваксината е налична в лечебното заведение?

Не се изпраща предварително съобщение за наличните ваксини.

Нямам възможност за избор на час за дълъг период напред?

В системата се разкриват новите дати и часове на следния принцип - часове могат да се записват най-рано за след една седмица, като отвореният период за регистрация е в интервал от две седмици, или 14 календарни дни.

Получавам грешка за невярно въведени данни, какво да правя?

Системата прави проверка на данните Ви, както са валидни спрямо данните в МВР. Проверете отново въведените данни и, ако скоро сте подновявали документа си за самоличност, се свържете с МВР, което го е издало. С цел предпазване на личните Ви данни, системата не показва къде е грешката. 

Получавам грешка, че не мога да си запиша час и да опитам отново?

Следва да проверите данните за електронна поща и телефон, защото е вероятно да са въведени грешно и системата да не успява да Ви изпрати известие и това да е причината да Ви връща в началото.

Имам успешна регистрация и запазен час за поставяне на ваксина, но при проверка с ЕГН в портала е изписано, че резервацията е отказана. Как да процедирам?

Ако сте се регистрирали повторно и сте завършили регистрацията успешно, предишният час, който сте имали, е отказан автоматично.

Системата ми показва, че часът е зает на 75%, какво означава това?

Ваксинационните пунктове имат възможност да ваксинират няколко души едновременно, поради което часът става зает на 100%, когато се запълни капацитетът за едновременни ваксинации.

В системата могат ли да се регистрират лица под 18 годишна възраст?

Предвижда се да се въведе регистрация на лица на възраст на и над 16 г., което ще бъде публично оповестено. Лицата на 16 и 17 г. ще могат да избират единствено ваксина, която е одобрена за прилагане в тази възраст, съгласно Кратките характеристики на продукта на ваксините, разрешени за употреба в ЕС.

Все още не съм получил известие за сменен час и дата за ваксинация. На какво се дължи това?

Възможно е да не сте маркирали желания от Вас канал за известяване. Проверете посочените от Вас телефон и електронна поща за връзка.

Мога ли да се регистрирам в системата, ако в момента се намирам в чужбина?

Технически платформата позволява да бъде достъпена от чужбина и да се направи регистрация. Препоръчваме да се чуете предварително със съответния имунизационен пункт и да потвърдите наличност на ваксини, ако пътуването Ви до България е свързано с прилагането на ваксина

В колко часа електронният регистър отваря следваща дата за записване?

Новите свободни за записване часове са налични в системата след 00:00 часа.  

Получавам СМС, че трябва да се явя за имунизация в час, който вече е преминал. Какво да правя?

Не е възможно да получавате СМС за минала дата. Системата изпраща потвърждение за регистрирания час в момента на регистрацията и напомняне 24 часа преди часа.

Къде мога да намеря данни за приложената ми ваксина и към кого да се обърна?

Данни за приложената Ви ваксина можете да намерите в Електронното медицинско досие, което се достъпва с електронен подпис (КЕП). Също така данни за поставената Ви ваксина можете да намерите и при Вашия личен лекар.

Ваксинирал съм се в един ваксинационен пункт, но за втора доза няма да съм в същото населено място. Може ли да ми бъде приложена втората доза в различен пункт? Трябва ли да съобщя на някой, или направо да отида на място?

С оглед правилно планиране на наличните количества ваксина срещу COVID-19 e препоръчително втората доза да Ви бъде поставена в същия имунизационен пункт на определената за това дата. При невъзможност за спазване на деня и/или часа, е желателно да уведомите предварително имунизационния пункт и да запишете друга дата и час на място, или през онлайн платформата.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.