Близо 305 млн. лв. са одобрили търговските банки по двете гаранционни програми в подкрепа на бизнеса и физическите лица, които управлява Българската банка за развитие (ББР). Това показват данните към 8 февруари т.г.
 
1 311 е броят на потвърдените за гарантиране бизнес кредити на обща стойност близо 164 млн. лв. Средният размер на заемите е 124 965 лв. Най-сериозен продължава да е интересът от секторите търговия и туризъм, производство и транспорт. Сред подкрепените са също фирми в сферата на строителството, селското стопанство, услугите и рекламната дейност.
 
Въпреки че по програмата вече могат да се финансират големи предприятия, все още сред подкрепените са само микро-, малки или средни фирми. Най-голям е делът на малките предприятия – 51%. Втори са микропредприятията с 29 на сто, а последно място заемат средните предприятия с дял от 20%.
 
ББР гарантира отпускането на заеми до 1 млн. лв. за малки и средни предприятия и до 2 млн. лв. за големи компании, които търпят негативни последици от пандемията. Кредитите се отпускат от 9 банки-партньори, при намалени изисквания за обезпечение, намаление в лихвения процент и възможност за гратисен период до 3 години.
Банките-партньори могат да включват в програмата както нови, така и съществуващи кредити. Условието е фирмите да изпитват затруднения през 2020 г. и да не са изпадали в просрочие над 90 дни за последната година.
 
Финансовите институции, които отпускат заемите, са Алианц Банк, Банка ДСК, Българо-американска кредитна банка, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк и ОББ.
47 841 е броят на физическите лица, кандидатствали за безлихвени кредити по данни на търговските банки. 33 178 са получили одобрение, а други 1 930 се разглеждат в момента. Общата стойност на одобрените заеми е малко близо 144 млн. лв. Средният размер е 4 337 лв.
 
ББР гарантира заеми до 6 900 лв., включително за кредитиране и на граждани, които са били в неплатен отпуск поради пандемията, а в настоящия период на наложени ограничителни противоепидемични мерки са безработни.
Кандидати могат да бъдат служители, които са били в принудителен неплатен отпуск или самоосигуряващи се, чиято дейност е била временно прекъсната заради извънредната обстановка. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.
 
Партньори по програмата са 12 търговски банки. С тях ББР сключи гаранционни споразумения за близо 168 млн. лева.
 
8 от банките партньори продължават да приемат заявления за безлихвени заеми. Това са Алианц Банк България, Инвестбанк, Първа инвестиционна банка, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк, Юробанк България, Райфайзенбанк и Централна кооперативна банка. Общинска банка, Интернешънъл Асет Банк, Банка ДСК и ОББ вече са изчерпали лимитите си по програмата и не приемат заявления по нея. Сроковете за кандидатстване и по двете програми е удължен до юни 2021 г.
 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.