В  брой на Държавен вестник от 2.03.2021 г.е обнародвано допълнението на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=156310)

Правителството дава право на университетите и тази година да приемат студенти в специалността  „Право“ само с резултатите от матурите без да провеждат кандидатстудентски изпити.

 Университетите ще могат да изберат друг формат за провеждане на изпит или след решение на Академичния съвет да приемат студенти с успешно издържани държавни зрелостни изпити.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.