На вниманието на допуснатите до устната част на конкурса за „държавни съдебни изпълнители“ при районните съдилища на 25.10.2021г. кандидати

Устната част на конкурса за „държавни съдебни изпълнители“ при районните съдилища ще се проведе при условията на т. I, 31 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването. 

При явяването си участниците следва да представят един от следните документи: 

  1. валиден документ за ваксинация или преболедуване на COVID-19 по т. 10 от Заповед № РД-01-733/27.08.2021г.  на министъра на здравеопазването или
  2. валиден документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди провеждане на изпита изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест до 48 часа преди провеждане на изпита по т. 10 от Заповед № РД-01-733/27.08.2021г.  на министъра на здравеопазването.

Участниците, които не представят документ по т. 1 или 2, няма да могат да се явят на устната част на конкурса за „държавни съдебни изпълнители“.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.