ЦЕЛЕВО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

СЕСИЯ 2021

Срок за кандидатсване: 07.04.2021 (13:00) - 30.09.2021 (00:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЦИРКОВОТО ИЗКУСТВО

Съвременно цирково изкуство

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 29.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Настоящата покана за целево финансово подпомагане цели да осигури финансова подкрепа за период от една година на културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети и способни да докажат активна дейност в областта на съвременните циркови и улични изкуства.

Традиционен цирк

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 29.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Модулът е насочен към културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети в областта на традиционното цирково изкуство.

КРИТИКА

Иновативни модели за критика

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 23.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на културно предприемачество.

Утвърдени периодични издания и рубрики

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 23.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програма за развитие и широко популяризиране на критическо съдържание за актуални теми, събития и обекти във всички области на изкуството и културата.

ПРЕВОДИ / TRANSLATION GRANT PROGRAMME

BG

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 08.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Конкурсът целево финансира проекти за превод и издаване на книги на български автори на чужд език или адаптация на книги на български автори на езика на Република Северна Македония. По този начин се насочват публични средства за по-устойчивото позициониране на българска литература и автори в международен план, осигуряване на по-голяма заетост и стабилност на български преводачи, както и установяване на дългосрочни партньорства, качествен обмен и добри практики в сферата на литературните преводи

EN

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 08.07.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

The function of the Translation Grant is to contribute to the promotion of Bulgarian fiction abroad, by supporting the translation and adaptation of different genres of Bulgarian literature into various foreign languages. The aim of the program is to preserve, present and promote its diversity to the foreign audience.

ПУБЛИКИ

Изследване и идентифициране на аудитории

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 24.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата подпомага финансово проекти с план за качествено идентифициране/изследване на нови и на съществуващи аудитории, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работата на културни организации, включително дейности, свързани с развитие на нови канали за достигане на публики.

Творческа намеса в дигитална и публична среда

Срок за кандидатсване: 31.03.2021 (16:00) - 24.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Програмата подпомага финансово дейности за създаване,адаптиране, популяризиране и разпространение на съдържание, свързано с културни продукти и събития за публична и/или дигитална среда, с цел привличане и развитие на аудитория.

СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА

Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство

Срок за кандидатсване: 10.06.2021 (11:00) - 02.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансира проекти, които адресират социални проблеми и каузи до широката публика чрез форми на изкуство и култура от всички области (изложби, специализирани дигитални и печатни издания, документални формати, музикални продукции и събития и др.)

Работа с общности и групи в неравностойно положение

Срок за кандидатсване: 10.06.2021 (11:00) - 02.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Всички

Финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които прилагат креативен процес при работа с общности и групи в неравностойно положение.

Кандидатстването се осъществява онлайн, след регистрация в системата за кандидатстване на НФК.

Още новини от НФК

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.