Лечебни, здравни заведения и регионални здравни инспекции за провеждане на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“

 

 1. Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания” на Националния център по заразни и паразитни болести, гр. София;
 2. „Многопрофилна болница за активно лечение – София“ в структурата на Военномедицинска академия, гр. София;
 3. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД, гр. Варна;
 4. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ“ ЕАД, гр. Стара Загора;
 5. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛИНА““ ЕООД, гр. Бургас;
 6. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПЪЛМЕД““ ООД, гр. Пловдив;
 7. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ““ ЕАД, гр. Пловдив;
 8. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА““ ЕАД, гр. София;
 9. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД, гр. София;
 10. „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец““ ЕАД, гр. София;
 11. „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА“ ЕАД, гр. София;
 12. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СОФИЯМЕД“ ЕООД, гр. София;
 13. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – ЦИБАЛАБ“ ЕООД, гр. София;
 14. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РАМУС“ ООД, гр. София;
 15. Столична регионална здравна инспекция;
 16. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАСПЕЛА“ ЕООД, гр. Пловдив;
 17. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ“ ЕАД, гр. Плевен;
 18. „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом“ ЕАД, гр. София;
 19. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОДИМЕД 99“ ООД, гр. София;
 20. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РЕПРОБИОМЕД“ ООД, гр. София;
 21. „ГЕНЕТИЧНА И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ГЕНИКА“ ООД, гр. София;
 22. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД, гр. Кърджали;
 23. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ““ ЕАД, гр. София;
 24. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – РАЗГРАД“ АД, гр. Разград;
 25. „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД, гр. София;
 26. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЪЛМЕД” ЕООД, гр. Пловдив;
 27. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ -ЗДРАВЕ-99“ ООД, гр. Русе;
 28. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРЕТА ПОЛИКЛИНИКА“ ЕООД, гр. Стара Загора;
 29. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН“ ООД, гр. Плевен;
 30. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ХАСКОВО“ ЕООД;
 31. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ“ АД, гр. Враца;
 32. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ“ ЕООД, гр. Варна;
 33. Многопрофилна болница за активно лечение - Централна клинична база в София към Медицински институт на Министерство на вътрешните работи;
 34. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД“ АД, гр. Благоевград;
 35. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище;
 36. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000“ ООД, гр. Варна;
 37. „НОВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Враца;
 38. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЛОРА“ ООД, гр. София;
 39. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ Д-Р ПИСАНЕЦ“ ООД, гр. Пловдив;
 40. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР БУРГАСМЕД“ ЕООД, гр. Бургас;
 41. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен;
 42. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЦИБАЛАБ СИЛИСТРА“ ООД, гр. Силистра;
 43. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД, гр. Пловдив;
 44. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕКЗАКТА МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен;
 45. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД, гр. София“;
 46. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО“ АД, гр. Хасково;
 47. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ – 2010“ ЕООД, гр. Пловдив;
 48. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ТРАНСХЕЛИКС“ ЕООД, гр. София;
 49. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I – ПАЗАРДЖИК“ ЕООД;
 50. „МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА““ АД, гр. Перник;
 51. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „МЕДИКА“ - Д-Р МИРОСЛАВ КАРАМЕЛСКИ“ ООД, гр. Велико Търново;
 52. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИНЕВО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София;
 53. „ВИТАЛАБ - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. Петрич;
 54. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АСЕНОВГРАД“ ЕООД, гр. Асеновград;
 55. „ЕСКУЛАП - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. София;
 56. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ“ ЕООД, гр. Гоце Делчев;
 57. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР-СВЕТА СОФИЯ“ ЕООД, гр. София;
 58. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕАД, гр. София;
 59. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА – Л“ ЕООД, гр. Стара Загора;
 60. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – МЕДИЛАБ“ ЕООД, гр. Монтана;
 61. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР““ ООД, гр. Сливен;
 62. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА““ АД, гр. Габрово;
 63. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ““ АД, гр. Русе;
 64. „ПЪРВА МЕДИКОДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ООД, гр. Шумен;
 65. „Диагностично-консултативен център НЕОКЛИНИК“ ЕАД, гр. София.“;
 66. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПУЛС“ АД, гр. Благоевград;
 67. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-МЕДИЛАБ“ ООД, гр. Благоевград;
 68. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян;
 69. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - Д-Р БИСТРА ТОШКИНА“ ЕООД, гр. Бургас;
 70. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ /СМДЛ/ ДИАЛАБ“ ЕООД, гр. Карлово;
 71. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СТАТУС“ ЕООД, гр. Варна;
 72. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СИТИ ЛАБ“ ЕООД – КЛОН СОФИЯ;
 73. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ДОКТОР НОНЕВИ“ ООД, гр. Шумен;
 74. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „К-ЛАБ““ ЕООД, гр. София;
 75. „МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР – КРИСТАЛ“ АД, гр. София;
 76. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ИМУНО-ХЕМ“ ООД, гр. София;
 77. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ“ АД, гр. София;
 78. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ И АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ /СБАЛГАР/-Д-Р МАЛИНОВ“ ООД, гр. София;
 79. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ“ АД, гр. Ямбол;
 80. „Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф. Иван Митев“ ЕАД, гр. София;
 81. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС“ АД, гр. Бургас;
 82. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА“ – ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив.
 83. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЛАЙФ - СЛИВЕН“ ООД, гр. Сливен;
 84. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НОЛЕКС“ ООД, гр. Асеновград;
 85. „ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 14- СОФИЯ“ ООД, гр. София;
 86. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“ АД, гр. Монтана;
 87. „ГЕРМАНСКО-БЪЛГАРСКА САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗИНВЕСТ-К“ ООД, гр. Пловдив;
 88. „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Иван Селимински- Сливен“ АД, гр. Сливен;
 89. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СМАРТ ЛАБ СОЛЮШЪНС“ ООД, гр. София;
 90. „АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕВРОХОСПИТАЛ ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив;
 91. „МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. ПЛЕВЕН“;
 92. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУЛАБ“ ЕООД, гр. София;
 93. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – СОФИЯ“ АД, гр. София;
 94. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ПЕТКА““ АД, гр. Видин;
 95. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „МИЛАБ““ ЕООД, гр. Пловдив;
 96. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ПЛАМА““ ЕООД, гр. Пловдив;
 97. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - Д-Р ЙОРДАН ИВАНЧЕВ“ ЕООД, гр. Пловдив;
 98. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА“ ЕООД, гр. Бяла Слатина;
 99. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РАЗЛОГ“ ЕООД, гр. Разлог;
 100. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН“ АД, гр. Шумен;
 101. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ“ АД, гр. Кюстендил;
 102. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЗДРАВЕ“ ЕАД, гр. Банкя;
 103. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ“ АД, гр. Търговище;
 104. „КАРДИОЛОГИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Плевен;
 105. „ДАБОЛАБ - Самостоятелна медико-диагностична лаборатория“ ООД, гр. София;
 106. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „ЛАНДАЛАБ““ ООД, гр. Павликени;
 107. „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „МЕДИКА РУСЕ““ ООД, гр. Русе;
 108. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ““ ЕАД, гр. София;
 109. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ АД, гр. Ловеч.;
 110. „МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОТЕВГРАД“ ООД.;
 111. „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Карилаб-Екселанс“ ЕООД, гр. София;
 112. „Многопрофилна болница за активно лечение – Варна“ в структурата на Военномедицинска академия;
 113. „МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МЕД-ДИА“ ЕООД, гр. София;
 114. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВИЛЕНГРАД“ ЕООД, гр. Свиленград;
 115. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР АВИС – МЕДИКА“ ООД, гр. Плевен;
 116. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТОРАКС - Д-Р - АСЕН БОЯДЖИЕВ-ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ“ ЕООД, гр. София;
 117. „САНА - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ“ ЕООД, гр. София;
 118. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛЕЙЗЪР МЕД“ ЕООД, гр. София;
 119. „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КАНДИЛАРОВ“ ООД, гр. София;
 120. „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ – 2003“ ООД, гр. Дупница;
 121. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - СВЕТА ЕЛИСАВЕТА – РАКОВСКИ“ ЕООД, гр. Раковски;
 122. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БУРГАС“ ЕООД, гр. Бургас.“.

Източник: заповед на министъра на здравеопазването 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.