Изпълнителният директор на НАП издаде две нови заповеди с одобрени заявления на общо 287 фирми, поискали подкрепа с оборотен капитал. Отпуснатата финансова помощ с тях е в размер на 2 525 551.34 лв. 
Осигурената финансовата подкрепа с първата заповед е в размер на 2 372 988.95 лв., а с втората -  152 562.39 лв.
Предстои издаването на нови заповеди, с които ще  бъдат одобрени за подкрепа и други дружества, кандидатствали за финансова помощ. 
Всички кандидати могат да следят за повече информация рубриката "
Подкрепа чрез оборотен капитал" в сайта на НАП. 
 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.