Ако желаете да дарите средства за борба с последствията от COVID-19, бихме искали Ви информираме следното:

  • Министерството на здравеопазването откри дарителска сметка за набиране на средства за подпомагане дейността на лечебните заведения в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19. Дарените средства ще се използват за осигуряване на цялостни предпазни комплекти за работещия медицински персонал, за консумативи и апаратура, в това число и респиратори.

   Дарителска сметка на МЗ
   IBAN BG91BNBG96613300129302
   BIC BNBGBGSD
   Булстат на Министерство на здравеопазването:  BG 000695317
  • На банкова сметка на Фонд „Социална закрила“ могат да постъпват дарения. Събраните средства ще бъдат използвани за целева програма, с която да се подпомогне схемата за раздаване на пакети с хранителни продукти на нуждаещи се лица и семейства

   Дарителска сметка на ФСЗ
   IBAN BG35BNBG 9661 3100 1360 01
   BIC BNBG
   BGSD
   Булстат на Фонд „Социална закрила“:  
   176162059

  • Национална благотворителна кампания на БЧК в подкрепа на битката с коронавируса
  • На интернет страниците на общините също се обявяват дарителски кампании. 
  • На интернет страниците на болниците също се обявяват дарителски кампании. 

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.