Как децата да се борят с COVID-19

Тази книга е плод на усилията по проект, разработен от Референтната група по психическо здраве и психосоциална подкрепа в извънредни ситуации към Постоянния съвместен комитет на агенциите (IASC MHPSS RG). Проектът е осъществен със съдействието на глобални, регионални и национални експерти от агенциите членки на IASC MHPSS RG, както и на родители, полагащи грижи лица, учители и деца от 104 държави. Проведено бе глобално проучване на арабски, английски, италиански, френски и испански език, целящо извършване на оценка на психическото здраве и психосоциалните нужди на децата по време на епидемията от COVID-19. Подборът на темите, изложени в историята, е направен на базата на резултатите от това проучване. Историята в книгата беше разказана на деца от няколко страни, засегнати от COVID-19. Обратната връзка от децата, родителите и полагащите грижи лица бе използвана за редактиране и актуализиране на историята.

Над 1700 деца, родители, полагащи грижи лица и учители от целия свят отделиха време, за да споделят с нас как се справят в условията на пандемия от COVID-19. Отправяме огромни благодарности към тези деца, техните родители, полагащи грижи лица и учители за времето, отделено за попълване на нашите анкети, и за приноса им към създаването на тази история. Това е история, създадена за и от децата по целия свят.

IASC MHPSS RG изразява признателността си към Хелън Патък, която е автор на текста и илюстрациите към книгата.

© IASC, 2020. Тази публикация се предоставя под лиценз на Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). Съгласно условията на този лиценз имате право да възпроизвеждате, превеждате и адаптирате творбата за нетърговски цели, при условие че я цитирате точно.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.