Време за общуване

Виж в PDF

Бъдете позитивни

Виж в PDF

Осигурете структура

Виж в PDF

Лошо поведение

Виж в PDF

Запазете спокойствие и контролирайте стреса

Виж в PDF

Как да разговаряте за COVID-19
 

Виж в PDF

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.