Близък контактен се определя като:

  • Съжителство в едно домакинство с потвърден случай на COVID-19.
  • Директен физически контакт с потвърден случай на COVID-19 (напр. ръкостискане).
  • Директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на потвърден случай на COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце).
  • Директен (лице в лице) контакт с потвърден случай на COVID-19 на разстояние до 2 м и продължителност над 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни).
  • Престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи, офис, работно помещение и др.) с потвърден случай на COVID-19 за ≥ 15 минути.
  • Медицински специалист или друго лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19, или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19, без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства.

При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 10 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди и до 10 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.

Близки контактни, оздравели като потвърдени случаи на COVID-19, се считат за лица с нисък риск за предаване на SARS-CоV-2 и не подлежат на задължителна карантина за период от три месеца от лабораторното потвърждаване на инфекцията с изключение на случаите, в които същите работят с рискови групи от населението (възрастни, лица с хронични заболявания и имуносупресивни състояния) или живеят в места с висок риск за заразяване като специализирани институции за предоставяне на социални грижи или затвори. 

Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19 се поставят под карантина в дома или на друго място за настаняване за 5-дневен период. Наблюдението на здравословното състояние на всяко контактно лице се извършва от общопрактикуващия лекар или съответната регионална здравна инспекция.

Можете да използвате мобилното приложение за граждани, в което гражданите могат да отразяват здравния си статус (ViruSafe). Приложението поддържа нотификация към общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното състояние на лицата. Предлага се безплатно в Google Play и Аpp Store.

Имайте предвид, че при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура, треска, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други ) трябва да се свържете по телефона с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване, в което се намирате, или, ако не попадате в горните две категории – с регионалната здравна инспекция по местонахождение, откъдето ще получите указания според индивидуалния Ви случай.

Как се доказва COVID-19

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.