Съгласно Приложение № 4 към т. 13 от Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. близък контактен се определя като:

Близкият контакт се определя като:

  • съжителство в едно домакинство с потвърден случай на COVID-19;
  • директен физически контакт с потвърден случай на COVID-19 (напр. ръкостискане);
  • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на потвърден случай на COVID-19 (напр. при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);
  • директен (лице в лице) контакт с потвърден случай на COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин. общо за 24 часа (дори и да не са последователни);
  • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с потвърден случай на COVID-19 за ≥ 15 мин.;
  • здравен работник или друго лице, полагащо директни грижи за пациент с COVID-19 или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19, без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните предпазни средства;
  • пътник в самолет в същата секция/класа, съобразно разположението на местата, с потвърден случай на COVID-19, придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи случая (ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи за по-голяма експозиция, за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).

При определяне на близките контактни на потвърден случай на COVID-19 трябва да се има предвид всяко лице, осъществило контакт в рамките на 48 часа преди и до 14 дни след появата на симптомите при заболелия. Ако потвърденият случай е асимптоматичен, като контактен се определя всяко лице, осъществило контакт със случая в рамките на 48 часа преди до 14 дни след вземането на пробата, довела до лабораторното потвърждаване.

Близки контактни, оздравели като потвърдени случаи на COVID-19, се считат за лица с нисък риск за предаване на SARS-CоV-2 и не подлежат на задължителна карантина за период от три месеца от лабораторното потвърждаване на инфекцията с изключение на случаите, в които същите работят с рискови групи от населението (възрастни, лица с хронични заболявания и имуносупресивни състояния) или живеят в места с висок риск за заразяване като специализирани институции за предоставяне на социални грижи или затвори. При осъществяване на контакт с потвърден случай след изтичаването на този период, контактното лице следва да се счита за близък контактен, ако отговаря на посочените по-горе условия.

Имайте предвид, че съгласно т. 13 от заповед на министъра на здравеопазването, всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, по преценка на епидемиолог от РЗИ, се поставят под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 7-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице. Наблюдението на здравословното състояние на всяко контактно лице се извършва от общопрактикуващия лекар или съответната регионална здравна инспекция.

Можете да използвате мобилното приложение за граждани, в което гражданите могат да отразяват здравния си статус (ViruSafe). Приложението поддържа нотификация към общопрактикуващ лекар и актуална информация за здравословното състояние на лицата. Предлага се безплатно в Google Play и Аpp Store.

Имайте предвид, че при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура, треска, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други ) трябва да се свържете по телефона с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване, в което се намирате, или, ако не попадате в горните две категории – с регионалната здравна инспекция по местонахождение, откъдето ще получите указания според индивидуалния Ви случай.

Как се доказва COVID-19

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.