Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г. за лица, подлежащи на болнично лечение, домашно лечение и карантина

 • На задължителна изолация и/или лечение в домашни условия за период от 10 дни, от датата на потвърдителното лабораторно изследване подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

-  заразоносители (асимптомни лица);

- лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 380С, кашлица, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния. Лица, които писмено и изрично са заявили отказ от болнично лечение.

 • Задължителната изолация и/или лечение в домашни условия се извършва с предписание по образец съгласно Приложение № 2 (от горепосочената заповед) на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск.
 • Медицинското наблюдение на лицата поставени под домашна изолация се осъществява от общопрактикуващ лекар или лекуващ лекар от лечебното заведение, осъществило болничното лечение. Ако нямат общопрактикуващ лекар, българските граждани се проследяват  от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.
 • Имайте предвид, че всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение № 4 от горепосочената заповед, се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по образец (съгласно Приложение № 5) на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице за срок от 7 дни, считано от последния контакт с потвърдения случай.
 • Поставените под карантина близки контактни на потвърден случай на COVID-19 лица, които имат поставена допълнителна (бустерна) доза ваксина срещу COVID-19, може да направят изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 след 72-рия час от поставянето им под карантина. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицата се счита за преустановена от деня на регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19. 
 • Под карантина за срок от 10 дни се поставят лицата, които са влезли на територията на страната от други държави, посочени в заповед на министъра на здравеопазването по чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето. Карантината може да бъде отменена при условия, определени в Заповед № РД-01-977 от 26.11.2021 г. за определяне на правилата и условията за влизане на територията на Република България.
 • Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, карантината се счита за преустановена.
 • При поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура, треска, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други), трябва да се свържете по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.
 • Ако получите сериозно засилване на симптомите на COVID-19 и/или затруднение при дишането, незабавно се обадете на тел. 112.
 • Имаите предвид, че всички граждани, на които здравните власти са препоръчали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар.
 • Ако сте поставен под карантина и нямате близки или познати, които могат да Ви доставят продукти от първа необходимост, можете да се възползвате от Социалния патронаж в съответната община. Можете да проверите по телефона дали общината, в която се намирате, предоставя тази услуга. Също така, на интернет страницата на Националното сдружение на общините на Република България се публикува актуален списък с общините (заедно с техните контакти), които организират доставка по домовете. За съдействие с доставянето на храна и продукти от първа необходимост, можете да се обърнете и към доброволците от съответната община.
 • Спазвайте препоръките за дезинфекция и поддържане на личната хигиена.
 • Инструкции към лицата поставени под карантина

   1. Ограничете до минимум контактите с други лица.
   2. Използвайте отделни помещения (напр. престой в друга стая, различно време за хранене), в случай, че съжителстват с други лица.
   3. Не използвайте общи съдове и прибори за хранене, кърпи за баня и други предмети с лицата, с които съжителстват.
   4. Провеждайте стриктно хигиена на ръцете.
   5. Проветрявайте редовно помещенията в дома си.
   6. Почиствайте редовно и да провеждат дезинфекция на често докосвани повърхности в дома си.
   7. Водете ежедневни бележки за лицата, с които са контактували, типа и продължителността на контактите си по време на периода на проследяване.
  • С подробни инструкции при изолация в домашни условия можете да се запознаете тук.

Препоръки при домашна изолация и лечение на COVID-19

Препоръки по време на карантина за COVID-19
 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.