Карантина при близък контакт с потвърден случай на COVID-19:

На задължителна 5-дневна карантина подлежат всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19. Контактните се поставят под карантина в дома или на друго място, на което са посочили, че ще пребивават. В периода на карантината лицата са длъжни да не напускат дома си или мястото, в което пребивават.

При поява на симптоми за COVID-19 (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, стомашно-чревни оплаквания, отпадналост, по-рядко загуба на обонянието и др.) контактните лица следва да се свържат с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция.

Ако до изтичане на 5-дневния период не се появят симптоми на COVID-19, карантината се преустановява.

Всички граждани, на които здравните власти са предписали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар.

   • Инструкции към лицата, поставени под карантина:
    1. Ограничете до минимум контактите с други лица.
    2. Използвайте отделни помещения (напр. престой в друга стая, различно време за хранене), в случай че съжителствате с други лица.
    3. Не използвайте общи съдове и прибори за хранене, кърпи за баня и други предмети с лицата, с които съжителствате.
    4. Провеждайте стриктно хигиена на ръцете.
    5. Проветрявайте редовно помещенията в дома си.
    6. Почиствайте редовно и дезинфекцирайте често докосвани повърхности в дома си.

Препоръки при домашна изолация и лечение на COVID-19

Препоръки по време на карантина за COVID-19
 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.