Инструкции към лицата поставени под карантина

  1. Ограничете до минимум контактите с други лица.
  2. Използвайте отделни помещения (напр. престой в друга стая, различно време за хранене), в случай, че съжителстват с други лица.
  3. Не използвайте общи съдове и прибори за хранене, кърпи за баня и други предмети с лицата, с които съжителстват.
  4. Провеждайте стриктно хигиена на ръцете.
  5. Проветрявайте редовно помещенията в дома си.
  6. Почиствайте редовно и да провеждат дезинфекция на често докосвани повърхности в дома си.
  7. Водете ежедневни бележки за лицата, с които са контактували, типа и продължителността на контактите си по време на периода на проследяване.
 • С подробни инструкции при изолация в домашни условия можете да се запознаете тук. 
 • На задължителна изолация и/или болнично лечение, по предложение на лекуващия лекар, подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

  - възрастни лица ≥ 60 г., в зависимост от клиничното протичане на заболяването;

  - лица с придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния, в зависимост от клиничното протичане на заболяването;

  - лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, поява на храчки или хемоптое;

  - лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

 • На задължителна изолация и/или лечение в домашни условия за период от 14 дни, от датата на потвърдителното лабораторно изследване подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:

-  заразоносители (асимптомни лица);

- лица с леки клинични оплаквания (телесна температура < 380С, кашлица, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане и/или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи състояния. Лица, които писмено и изрично са заявили отказ от болнично лечение.

 • Задължителната изолация и/или лечение в домашни условия се извършва с предписание по образец съгласно Приложение № 2 на директора на съответната регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск.
 • След изписване от заведение от болнично лечение (в случай, че лицето е изписано след документирани минимум 10 дни от началото на клиничните оплаквания за COVID-19 и минимум три допълнителни дни без оплаквания, вкл. без повишаване на телесната температура без прием на антипиретици и без респираторни симптоми), лицето се поставя на задължителна изолация в домашни условия за 14-дневен период с предписание по образец съгласно Приложение № 2 на директора на съответната регионална здравна инспекция. 
 • Медицинското наблюдение на лицата поставени под домашна изолация се осъществява от общопрактикуващ лекар или лекуващ лекар от лечебното заведение, осъществило болничното лечение. Ако нямат общопрактикуващ лекар, българските граждани се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са карантинирани.
 • Имайте предвид, че всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение № 4 от Заповед № РД - 01- 404 на министъра на здравеопазването , се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по образец (съгласно Приложение № 5 от Заповед № РД - 01- 404 на министъра на здравеопазването) на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него длъжностно лице за срок от 14 дни, считано от последния контакт със заболялото лице.
 • Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, карантината се счита за преустановена.
 • При поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура, треска, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други), трябва да се свържете по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.
 • Ако получите сериозно засилване на симптомите на COVID-19 и/или затруднение при дишането, незабавно се обадете на тел. 112.
 • Имаите предвид, че всички граждани, на които здравните власти са препоръчали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар.
 • Ако сте поставен под карантина и нямате близки или познати, които могат да Ви доставят продукти от първа необходимост, можете да се възползвате от Социалния патронаж в съответната община. Можете да проверите по телефона дали общината, в която се намирате, предоставя тази услуга. Също така, на интернет страницата на Националното сдружение на общините на Република България се публикува актуален списък с общините (заедно с техните контакти), които организират доставка по домовете. За съдействие с доставянето на храна и продукти от първа необходимост, можете да се обърнете и към доброволците от съответната община.
 • Спазвайте препоръките за дезинфекция и поддържане на личната хигиена.

Препоръки при домашна изолация и лечение на COVID-19

Препоръки по време на карантина за COVID-19
 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.