На изолация подлежат всички хора с потвърдена инфекция със SARS-CoV-2. В зависимост от тежестта на заболяването COVID-19 лечението може да бъде проведено в лечебно заведение и/или в домашни условия.

Задължителната изолация е за период от 7 дни, считано от датата на лабораторното изследване.

В периода на задължителна изолация гражданите са длъжни да не напускат дома си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения 7-дневен срок. Тази мярка цели ограничаване разпространението на SARS-CoV-2 в популацията.

Изолацията се преустановява след изтичане на 7-дневния срок.

След изтичане срока на изолацията не се извършва контролно изследване.

 

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.