Ако сте родител на дете под карантина

  • Може да ползвате болничен за временна неработоспособност за гледане на карантинирано дете, включително на здраво дете, върнато от детско заведение заради карантина.
  • Имате право докато то е у дома да излезете в платен годишен отпуск или ако нямате възможност за такъв – в неплатен.
  • В случай, че излезете в неплатен отпуск поради въведени ограничителни мерки в детското заведение при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, може да кандидатствате в АСП за целева помощ за периода, в който не сте на работа и нямате доходи.
  • Помощта е пропорционална на дните, в които сте ползвали неплатен отпуск поради въведени ограничителни мерки в детското заведение, като за родителите с 1 дете до 14 г.  тя може да бъде до размера на една минимална работна заплата, а за семействата с две и повече – до 150% от размера на минималната работна заплата.
  • В случай че сте контактни или заразени с COVID-19 и не може да излизате от дома си, свържете се със съответната община и поискайте да Ви включат в патронажна грижа.
  • Специално наети за това хора ще пазаруват и извършат други доставки до дома Ви.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.