Министерството на външните работи на Република България препоръчва да не предприемате пътувания от чужбина към България или от България към чужбина, освен ако не е абсолютно наложително!

Имайте предвид, че ситуацията по границите и ограничителните мерки в различните държави се променят динамично и българската държава не може да гарантира, че ще осъществите придвижването си, ако предварително не сте получили потвърждение от Министерството на външните работи или българско дипломатическо или консулско представителство за Вашия маршрут.

Консулските ни служби ще получат указания постепенно да върнат в пълен обем услугите за граждани в зависимост от конкретната обстановка във всяка приемаща държава.  Ще се спазват стриктно санитарно-епидемиологичните изисквания и изискванията за сигурност. С приоритет ще бъдат обслужвани гражданите с предварително записани, но впоследствие отменени часове. Подробна информация за приемното време можете да намерите на интернет страниците на задграничните ни представителства.

При нужда от спешно съдействие можете да се свържете с представител на МВнР по един от следните начини:

  • На дежурните ни контакти в София - +359 2 948 24 04, +359 893 339 616 и email адрес [email protected]
  • На дежурните телефони на най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България, които са публикувани на сайта на МВнР.

Препоръчваме да спазвате стриктно указанията на местните власти – те целят да опазят и Вашето здраве!

Българските консули и дипломати не може да отменят Вашата карантина, наложена в чужда държава. Не можем и да осигурим Вашето придвижване, ако то е забранено със заповед, закон, декрет или друг нормативен акт в приемащата държава.

Какво могат да направят нашите мисии за вас? 

  • Ако има евакуационни полети за ЕС от близко летище, да Ви осигурят места, ако има свободни, като в повечето случаи трябва да заплатите билета си на авиокомпанията, оперираща полета.
  • Да Ви информират за ограниченията за придвижване и за възможните маршрути към България.
  • Да помолят местните власти да Ви съдействат в случай, че се намирате в животозастрашаваща ситуация, останали сте без средства или имате друга основателна причина да се върнете в Родината.

Имайте предвид, че съгласно заповед на министъра на здравеопазването, всички лица, които влизат на територията на Република България, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице, като има определени изключения. При влизане на територията на България на 14-дневна карантина не подлежат определени в посочената заповед изключения. Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец.

Риск за сигурността съществува при всяко едно пътуване. Всеки гражданин сам взема решение дали да предприеме пътуване, независимо от потенциалния риск. Министерството на външните работи не носи отговорност за взетото от Вас решение за пътуване.

Препоръки към пристигащи от чужбина в условия на COVID-19 (част 2)

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.