14 май 2020, 12:04

Подкрепа от над 16 млн. лева ще получи сектор "Рибарство и аквакултури“. Парите са част от общия бюджет на програмата за "Морско дело". Планува се в края на май да бъдат отворени първите мерки, за да може до юли да се направят разплащанията, уточни земеделският министър.

Три са мерките:

- Право на подкрепа ще имат по мярка 1.9 - за временно преустановяване на риболовната дейност. По тази мярка са предвидени 2, 39 млн. лева.

- По мярка 2.6 - подкрепа за сектора на аквакултурата за временно спиране или намаляване на производството. За тази мярка са предвидени 10, 503 млн.лева.

- 3, 5 млн. лева за мярка 5.4 - преработване на продуктите от риболов и аквакултури.

Това са сектори, които в последните години имат възходящ тренд на развитие. Максималната помощ е до 80 000 лева и по трите мерки, като помощта ще е за всички оператори, които легално са декларирали дейностите си и са по обективни показатели.

На разположение на гроздопроизводителите във винарската програма ще бъде мярка за бране на зелено в размер на 1 млн. лева., като 303 лева на декар може да получи всеки производител на грозде, ако реши да се възползва от тази възможност.

До 5 юни в Изпълнителната агенция по лозата и виното ще могат да се подават заявления и след това да се провежда процедурата. Целта на мярката е, ако прецени гроздопроизводителят, че ще има натиск на пазара да изкара по-малко количество, другото да го обере на зелено. Има срокове, в които това може да се случи и да получи 303 лева на декар.

Подкрепа ще има и за черешопроизводителите и реализацията на продукцията им на пазара, като за тази цел е отпуснат 1 милион лева. Парите ще бъдат предоставяни на оператори, които изкупуват череши. Заплащането ще бъде в рамките на 50 лева на тон, ако завишат изкупуваните от тях количества с 30 %, спрямо 2019 година.