19 май 2020, 11:00

Отварят детските градини и ясли на 22 май. Това стана ясно от брифинга на министрите на образованието и здравеопазването Красимир Вълчев и Кирил Ананиев.

Откриването на дейността на детските градини и ясли ще стане при строго спазване на санитарно хигиенните изисквания, противоепидемичните мерки и осигуряване на безопасна и здравословна среда за децата, заяви министър Ананиев.

При постъпването в първия ден в детските градини и ясли ще се измерва температурата на всяко дете с нормален живачен термометър, тъй като дистанционните термометри не дават точна оценка на температурата.

В същото време, родителите ще подпишат декларация за информирано съгласие и споделена отговорност, с което те ще декларират, че са запознати с всички мерки, които се предприемат и че те доброволно са пожелали тяхното дете да постъпи в детската градина.

Предвиден е текст, с който се възлага на кметовете на общини да създадат необходимата организация по откриване дейността на детските гради и ясли в зависимост от спецификата на всяка една община.

До този момент, когато се възстановяваше дейността на детските гради и ясли, имаше наредба на министъра на здравеопазването, където се предвиждаше да се предостави медицинска бележка на всяко едно дете, за да постъпи в детската градина.

Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Предлагаме да не се изисква медицинска бележка, защото времето е малко, струпването ще бъде изключително голямо и ще затрудним отварянето на градините и яслите.

Предвидени са и други мерки, които да гарантират социалната дистанция между отделните групи, учителите и персонала и родителите.

Министър Вълчев апелира към родителите, ако могат децата да останат вкъщи. 38% от родителите са готови да си пуснат децата на детска градина, според направено проучване. Посещението няма да е задължително, уточни министърът. Няма да се изискват бележки по Наредба №3.

Общините ще взимат решение кога да отворят детските градини до 1 юни. Очаква се по-голямата част да отворят през следващата седмица. Предполага се, че групите да са от по 10-11 деца, в големите градове - между 12 и 18 деца в група. Очаква се този брой да намалява.