11 май 2020, 13:58

От днес се разрешава отварянето на музеи, галерии и библиотеки при спазване на определен ред, според указанията на министъра на здравеопазването. Разрешават се концерти, театри на открито, при допустима 30-процентна пълняемост на местата за зрителите и при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Разрешават се посещенията и работата на кината, също при 30% пълняемост на салоните.

Всеки организатор на събитие трябва да го провежда при определени условия, каза министърът на културата. Условията включват влизане и излизане от различни места, дезинфекция на ръцете на зрителите при влизане на събитието и ползването на маски.

Климатизацията в киносалоните и театрите не трябва да работи на този етап.

Указанията ще бъдат изпратени официално от Министерството на културата.

Досега държавата пое пълна гаранция върху средствата на всички културни институти, като гарантира заплащането в тези сектори до 6-месеца след извънредното положение.

Няма никакво намаление и ощетяване на бюджетите на хората, занимаващи се с култура и изкуство, както и при археолозите, обяви министърът на културата. 

Допълнително е разписана мярка, по която са заделени 2 милиона и половина в национален фонд "Култура" за най-засегнатите творци на свободна практика, което е три минимални работни заплати с осигуровките към тях. Над 1000 лица са подали документи, утре се очаква да се финализират одобрените лица, които изпълняват критериите.

След първоначалните мерки, вече се преминава към мерки за укрепване на дейността на свободните творци, НПО-тата, свободните организации на целия сектор, свободните артисти, обяви Банов.

С подкрепата на правителството се взе решение за допълнителна подкрепа на Министерство на културата от още 5 млн., каза още министърът.

Програмите, по които се отпускат средствата, са следните:

- за създаване на нови театрални постановки - 500 000 лв.

- за създаване на нови музикални изкуства - 500 000 лв.

- за нови танцови спектакли - 500 000 лв.

- за проекти в областта на визуалните изкуства - 500 000 лв.

Очаква се да бъде отоврена програма, по която ще се отпуснат средства в размер на 800 000 лв. за разпространение на театрални, музикални, танцови изкуства.

Ще има подкрепа и към малките авторски кина, цирка, и всички структури, които дават възможност за изява на всички творци, там ще се прехвърлят 1,5 млн. лв. чрез правителството. Още 700 000 лева ще се насочат към фонд „Култура“ за малки грантове, свързани с единични артисти и целта е да провокират изява на културен продукт чрез интернет, каза още Банов. Той отбеляза и че  по фонд „Култура“ има 1,9 млн. лв. за проекти и програми, които в голямата си част вече са стартирали.

През Норвежката програма се разпределят над 7 млн. лева, които са отново за свободни артисти, НПО-та, за съвременни изкуства. Това са програми с норвежки партньори за съвременно изкуство, със сериозни проекти.

Това е междинен етап в подкрепата на целия сектор, ще има още допълнителни мерки, добави още министърът.

Писателите и поетите влизат в социалната мярка, която беше досега.

В програмите за библиотеките и захранване на фондовете са направени две много важни мерки - не се иска самоучастие и административните разходи стават до 35% от стойността на проекта.

Обсъжда се и мярка за големите киносалони.