Министерство на здравеопазването

Гореща телефонна линия на Министерство на здравеопазването:

+359 2 9301 152, +359 2 9301 253
[email protected]

Телефони на РЗИ за въпроси относно COVID-19

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
Софийска област
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Национална пациентска организация

covid.npo.bg

0800 14 515
безплатен телефон за консултация на пациенти с хронични заболявания със специалисти. Осигурена е възможност и за пряка връзка с лекарите във виртуален здравен кабинет.


Министерство на вътрешните работи

тел. 112

Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, сигурността или имуществото си.

Министерство на външните работи

Денонощен телефон на Ситуационния център при необходимост от съдействие във връзка с разпространението на COVID-19:
+359 2 948 2404

oперативен дежурен:
+359 893 339 616

[email protected]

Министерство на труда и социалната политика

Кол център на Министерството на труда и социалната политика (МТСП)

080088001

дава актуална информация за въведените мерки в социалната сфера до края на извънредното положение, както и по теми, свързани с организацията на работа, правата на работещите, предоставянето на социални помощи и др. Предоставя безплатна психологическа подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания.

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

0700 17 670 - национален телефон
0800 14 008 - телефон за трудови злополуки
+359 2 8101 747 - телефон за граждани, работещи в чужбина

Контакти на териториалните дирекции "Инспекция по труда"

Система на Министерството на финансите

Информационен център на НАП

070018700

Гражданите, които имат ПИК на НАП, но са го забравили, могат да го възстановят по телефона (тел.: 0700 18 700 за страната и тел.: +359 2 9859 6801 за чужбина).

Агенция „Митници”

+359 2 9859 4210
[email protected]

Агенция по обществени поръчки

+359 2 9859 7150
[email protected]

Агенция за държавна финансова инспекция

+359 2 9859 5186

Министерство на образованието и науката

Телефон „E-образование“
0800 10 112

Приемна
+359 2 9217 760

Пресцентър
+359 2 9217 512 и
+359 2 9217 744

Телефонна линия за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители
София
0877183133
Пловдив
032 260152
Варна
088 2078085, 088 2314686
Бургас
056 825239, 089 2212338
Велико Търново
0888 553 601
Стара Загора
0879 833 258

Държавна агенция „Електронно управление”

070020341

Телефонен номер, на който гражданите могат да се свържат с Помощния контактен център на агенцията по въпроси, свързани с електронните услуги, предоставяни от нея.

За връзка с Евротръст:
+359 2 448 58 58

За връзка с Борика
0700 199 10 или
*9910

Министерство на културата

Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
бул. Ал. Стамболийски № 17

+359 899 359864
+359 2 9400 867, +359 2 9400 861
[email protected]
[email protected]

+359 2 94 00 891, +359 2 94 00 859, +359 2 94 00 977 - Деловодство
[email protected]

Национален инстутит за недвижимо културно наследство
София, ул. Лъчезар Станчев 7

+359 2 4484811, +359 2 4484812, +359 2 4484817
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Изпълнителна агенция „Национален филмов център”
София, бул. Дондуков 2А, София 1000

+359 2 9150 811, +359 2 9150 827, [email protected]

Министерство на туризма

Телефони за връзка с министерството по въпроси, свързани с разпространението на COVID-19 в България:
+359 2 904 6895
+359 2 904 6811
+359 885 096 937 (за почивните дни)

Министерство на околната среда и водите

[email protected]
Пресцентър - 0888155045

Министерство на енергетиката

Пресцентър
тел.: +359 2 9263220
[email protected]
[email protected]

Министерство на икономиката

Въпроси, свързани с COVID-19 могат да бъдат задавани на
[email protected]

Министерство на младежта и спорта 

бул. "Васил Левски" 75, София 1142 
+359 2 9300 656
quеstiо[email protected]

Държавна агенция за закрила на детето

София 1051, ул. „Триадица” №2
тел.: +359 2 933 90 10, +359 2 933 90 11
[email protected]

За подаване на сигнал за дете в риск
Онлайн платформата в сайта на ДАЗД – „ПОДАЙ СИГНАЛ“

Психологическа онлайн подкрепа за деца и родители „ПИТАЙ ТУК COVID-19“

Националната телефонна линия за деца 116111 Безплатна за цялата страна, денонощно 7 дни в седмицата. При проблем или важно питане може да получите подкрепа от консултант-специалист.

Министерство на правосъдието

Централа
+359 2 9237 555

Приемна
+359 2 9237 357
[email protected]

Пресцентър
+359 2 9819 157 
[email protected]

Агенция по вписванията 
Информационен център - 0700 121 07
[email protected]
Техническа информация при проблеми с използването на портала на Търговския Регистър
[email protected]

Юридическа правоспособност
+359 2 9237 359
[email protected]

Национално бюро за правна помощ
Национален телефон за безплатна правна помощ - 0700 18 250
Всички запитвания и справки за предоставяне на правна помощ могат да се правят и на
тел.  +359 2 8193200 и +359 2 81932006
[email protected]

Централно бюро „Съдимост“
Заявяване и издаване на електронни свидетелства за съдимост на български граждани, родени в България, които не са осъждани: cs.mjs.bg

Централен регистър на особените залози
Приемни гишета: +359 2 987 84 40, +359 2 987 28 81
Длъжностни лица по вписванията: +359 2 9237 386, +359 2 9237 526;
Справки: 02 9237 528,
[email protected]

Българско гражданство
Информация за преписка
+359 2 9237 455
[email protected]

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“
Телефон: +359 2 9409 553
Въпроси, свързани с COVID-19 могат да бъдат задавани на [email protected]  

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“:
Телефон: +359 2 940 9256
[email protected]

Оперативен дежурен на МТИТС
Телефон: +359 2 940 9482 (денонощен)

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Телефон: +359 2 9308 816
[email protected]

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Телефон: +359 892 410 337 (за въпроси, свързани с правата на пътниците)
[email protected]

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"
Телефон: +359 2 9409 428
[email protected]
[email protected]

Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Телефон: 0700 10 145
[email protected]

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

[email protected]
Централа: +359 2 94 05 900
Факс: +359 2 987 25 17

Център за административно обслужване
ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19, София 1202

Агенция „Пътна инфраструктура“
Ситуационен център: тел. 02 952 1605
Горещ телефон: 0700 130 20, на цената на един градски разговор
е-винетки: 070010876, [email protected]
Предложения и сигнали могат да бъдат изпращани на е-mаil [email protected], както и на адрес бул. Македония 3, София 1606, телефон +359 2 9173 279 и +359 2 9173 246

Агенция по геодезия, картография и кадастър
ул. Мусала 1, София 1618
Централа: +359 2 8188345
[email protected]
Електронни услуги на АГКК могат да бъдат заявявани и получавани чрез Кадастрално – административната информационна система

Дирекция за национален строителен контрол
Телефон за връзка: +359 2 9159 137
[email protected]
факс: +359 2 952 19 91
форма за обратна връзка в сайта www.dnsk.bg
Окомплектовани документи може да се изпращат и чрез куриер на адрес София, бул. Христо Ботев 47 или до Регионалните дирекции строителен контрол в различните градове.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.