Социални мерки от 1 януари 2021 година

 

Социални мерки от 1 януари 2021 година
 

 


 • От 01.08.20 г. заплатите на социалните работници, трудови посредници, трудови инспектори и други служители в системата на МТСП са увеличени с 30%. .
 • От 1 август 2020 са увеличени стандартите за финансиране на делегираните от държавата социални услуги като домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др. в размер 24,6 млн. лв. Това позволява на общините и другите доставчици на социални услуги да повишат заплатите на работещите в тях социални работници, рехабилитатори, логопеди, възпитатели, педагози и др. с до 20%.
 • През август, септември и октомври над 2,1 млн. пенсионери ще получат по 50 лв. месечна добавка към пенсиите си.
 • С допълнителни 122 млн. лв. се осигуряват всички плащания за лични асистенти по Закона за личната помощ.
 • От 1 октомври 2020 г. минималното обезщетение за безработица ще е увеличи от 9 лв. на 12 лв. на ден, като изплащането му ще се удължи с три месеца.
 • До края на годината медицинските специалисти на първа линия ще получават допълнително възнаграждение в размер на 1000 лв. като обхватът им ще бъде увеличен и за това са предоставени допълнително 67 млн. лв.

Инфографика към мярката "Запази ме"

Запази ме

Описание на мярката

От 30 ноември работодателите, чиято дейност е временно спряна заради наложените противоепидемични мерки, могат да подават заявления в бюрата по труда по проект „Запази ме“. Техните служители имат право да получат по 24 лв. на ден за периода, в който са били в неплатен отпуск. За наетите на 4 часа компенсацията е 12 лв. на ден. Компенсации ще се плащат за максимум 60 дни.

От 1 януари 2021 г. по предложение на Министерството на труда и социлната политика компенсациите ще са 75% от осигурителния доход на наетите за октомври 2020 г.

Към кого е насочена мярката

До 31 януари компенсации ще могат да получат работещите в барове, механи, винарни, бирарии, кафенета, езикови и образователни центрове, други обучителни центрове и школи, професионални колежи, както и наетите в туристически фирми.

До 31 януари за компенсации могат да получат и работещите във всички търговски обекти, които са в търговски центрове от една или повече сгради с магазини или търговски центрове тип МОЛ, с изключение на магазини за хранителни стоки, дрогериите, оптиките и зоомагазините, чиято дейност не е преустановена. До същата дата финансова подкрепа се предвижда и за служители в игрални зали и казина, както и във фризьорски и козметични салони, включително тип МОЛ.

За компенсации до 31 януари 2021 г. може да кандидатства и персоналът на кина, дискотеки, пиано и нощни барове, нощни клубове и други нощни заведения за развлечения на закрито. Право имат още заетите в икономическите дейности, свързани с концерти, създаване и представяне на представления на живо като оперни, оперетни, циркови и други сценични произведения, режисьори, продуцентите, сценографи, дизайнери на костюми и осветление, технически специалисти, както и в сектори, свързани с всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер и работещите в солариуми, сауни, салони за отслабване и масаж.

Персоналът на частните детски градини, ясли и на музеите може да получи компенсации до 3 януари 2021 г. След тази дата те ще възобновят дейността си.


Държавна помощ от 290 лв. за запазване на 1 работно място

От 1 до 15 юли могат да кандидатстват автобусни превозвачи, осъществяващи пътнически, градски, крайградски или междуградски превози, които:

 • Са преустановили дейността си по време на и след извънредното положение;
 • Са възстановили работа с непълно работно време за всички служители или за част от тях.

Предвидени са 40 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Ще се подават заявления в Бюрата по труда. Оценката и плащанията ще се правят от Агенция по заетостта.
Една фирма може да се възползва до 6 месеца.
Одобрените работодатели са длъжни да запазят служителите, за които получават средства.


Инфографика "Родители в заетост"

Програма "Родители в заетост"

По програма „Родители в заетост“ може да ползвате детегледачка:

 • Ако сте безработни или трябва да се върнете на работа след първата или след втората година от майчинството.
 • Родителите на деца до 5 г., които не са записани на ясла или детска градина, може да полазват до 8ч. детегледачка.
 • Хората с 3 или повече деца до 12 г., които са записани на ДГ или училище, може да ползват до 4ч. детегледачка.
 • Ако сте безработни, трябва да започнете работа до 4 месеца след одобрение по програмата.

Максималният срок за ползване на детегледачка е 18 месеца или докато детето навърши 5 или 12 г. Семействата може да поискат детегледач да бъде техен безработен близък или роднина. До края на м. ноември 5429 семейства ползват услугата.

Кандидатстването е в Бюрата по труда, където може да се получат и консултации за програмата.


Инфографика към мярката "Месечна помощ за семейства с деца до 14 г., които учат дистанционно или не ходят на училище и на детска градина заради COVID карантина"

Месечна помощ за семейства с деца до 14 г., които учат дистанционно или не ходят на училище и на детска градина заради COVID карантина

Семейства с деца до 14 години имат право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право имат и родители, които отглеждат сами децата си. Доходната граница е доходната граница е равна до 150% от минималната работна заплата на член от семейството или 915 лева. Определянето на средномесечния доход на член от семейството се изчислява въз основа на реализирания доход в месеца, за който са въведени ограниченията срещу COVID-19. За семейства с едно дете до 14 години помощта  е равна на минималната заплата за страната, която през 2020 г. е 610 лв. За семейства с две и повече деца нейният размер е 150% от минималната заплата - 915 лв. през настоящата година. За изплащането на помощта през 2021 г. са предвидени 73 млн. лева.

Помощта се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията от коронавируса. Помощта се отнася и за всички семейства с деца до 14 години, които учат дистанционно, независимо дали това се случва в електронна среда. 

Заявление-декларациите за помощта ще се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Това може да стане по електронен път и по пощата. Допълнителна информация можете да намерите тук. 


Инфографика към мярката Патронажна грижа

Патронажна грижа и програмата „Топъл обяд” за хора в нужда

Близо 50 000 души от най-уязвимите групи ще продължат да получават топъл обяд и след 1 януари 2021 г. Осигуряването на услугата без прекъсване от страна на общините ще стане възможно, след като правителството даде съгласие Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г. да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 на сто над определения бюджет на оперативната програма.

Очакванията са, че допълнителният ресурс ще е достатъчен за поетапно сключване и префинансиране на около 200 договора с общини, което ще даде възможност предоставянето на топъл обяд да продължи от 1 януари 2021 г. без прекъсване.

Информация може да се получи по телефона или на интернет страницата на съответната община или район на общината. Контакти могат да бъдат намерени и на интернет страницата на Националното сдружение на общините в Република България, на която се публикува актуална информация за горещите телефони на общините, чрез които се оказва съдействие на възрастни, болни и хора под карантина.

Още в началото на пандемията от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бяха осигурени допълнителни 45 млн. лв. за разширяване на патронажната грижа до 31 декември 2020 г. Благодарение на това 30 000 възрастни и хора с увреждания в 240 общини получават храна, лекарства или помощ за извършване на административни услуги, а други 12 500 – социално-здравни услуги.

Подробна информация за реда и начина за кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане - http://asp.government.bg/


Удължен е срокът на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК

Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане с изтекъл срок продължават действието си по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка и три месеца тяхната отмяна. Във връзка с това, Националният осигурителен институт е изменил служебно срока на отпуснатите на съответните лица инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ съобразно продълженото действие на експертните решения. ТЕЛК могат да вземат решение само по документи, без преглед на място. Подробна информация можете да намерите тук. 

 


Преизчисляват се по служебен ред личните трудови пенсии

След 1 януари 2021 г. личните трудови пенсии ще се преизчисляват по служебен ред, с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията. Служебното преизчисляване ще се извършва считано от 1 април 2020 г.  въз основа на  данните, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица, в информационната система/регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ). По заявление на пенсионера пенсията може да бъде преизчислена с допълнително придобития осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането или след последното преизчисляване на пенсията.


Настаняване в специализирани институции, ползване на определени социални услуги

 • Сроковете на валидност на издадените заповеди за настаняване в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип, делегирани от държавата дейности и местни дейности, които изтичат след 1 март 2020 г., се удължават служебно до 31 декември 2020 г.
 • Социалните услуги от резидентен тип, домовете за стари хора и за хора с увреждания в страната продължават да бъдат с ограничен достъп за посещение и затворени за настаняване. В тях е преустановено настаняването на нови потребители и само по изключение такова се допуска единствено в случаите на категорично доказана спешност, което изрично трябва да бъде мотивирано. В тези случаи настаняването може да бъде осъществено след представяне и на документ, удостоверяващ отрицателен PCR тест за коронавирус.
 • Информация за вече настанените потребители може да се получава от директорите на услугите и от общините, които са доставчици.
 • В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.
 • Няма пречки желаещите лица да ползват социални услуги в общността – дневни центрове, центрове за обществена подкрепа и центрове за социална рехабилитация и интеграция при наличие на свободни места в съответната услуга и при стриктно спазване на препоръките на здравните органи и на необходимите противоепидемични мерки.

Здравеопазване

 • 12,4 млн. лв. са отпуснати за увеличаване възнагражденията на работещите на първа линия, като увеличението е с 30%. Изчисленията са направени така, че достигнатите нива на възнаграждения ще бъдат запазени и през 2021 г. Средствата са предвидени за всички служители на регионалните здравни инспекции, държавните психиатрични болници, центровете за трансфузионна хематология, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национален център по обществено здраве и анализи, Националния център по радиология, Националния център по заразни и паразитни болести, НЕЛК, както и служителите на НЗОК, командировани в РЗИ във връзка с епидемията от COVID-19.
 • Със 17,3 млн. лв. са увеличени средствата за субсидии на лечебни заведения – търговски дружествапо Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. 9,5 млн. от тях са предвидени за финансиране на лечебните заведения със структури по инфекциозни болести, в т.ч. и COVID-19. Тези средства са  разпределени между 44 болници. Допълнително 6 млн. лв. за оставащите последни месеци от 2020 г. са получили 70 общински лечебни заведения по реда на Наредба № 3. По този начин общо за цялата година средствата, предвидени за болниците в отдалечени и труднодостъпни региони, ще достигнат 19 млн. лв.
 • 126,3 млн. лв. се увеличи стойността на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК, или средно с около 10% са увеличени цените на всички клинични пътеки. Очакванията на МЗ са, че 350 лечебни заведения ще увеличат своите приходи, което ще доведе до увеличение възнагражденията на около 17 хил. лекари, 44 хил. професионалисти по здравни грижи и 10 хил. души друг, немедицински персонал.
 • Със средства в размер на 67,0 млн. лв. е осигурено нетно възнаграждение в размер на 1 000 лв. за ангажираните медицински специалисти в борбата с COVID-19 до края на 2020 г.
 • Осигурени са допълнителни 81 млн. лв. за реализиране на мерки за засилване на здравната система в страната. По този начин се дава възможност на лечебните заведения за болнична помощ да осигурят лечение на пациентите с коронавирус в условия на повишена заболеваемост, като се осигурява и своевременна диагностика на населението със симптоми за коронавирусна инфекция на територията на страната. До 6 милиона лева са определени за създаването на COVID-зоните в Диагностично-консултативните центрове и 10 милиона лева - за финансирането на общопрактикуващите лекари на тяхната дейност в условията на извънредната епидемична обстановка за месеците ноември и декември на 2020 г.  Считано от 1 ноември, всеки общопрактикуващ лекар получава по 1000 лв. за проследяване на граждани, при които е установен COVID-19. Определените екипи, които ще работят в COVID-зоните - лекар, медицинска сестра, двама лаборанти за образно и диагностично изследване, санитар, техническо лице - ще получават допълнителни 1000 лв. над трудовите си възнаграждения.

Култура

Разпределение на средствата, отпуснати от правителството в размер на 15 млн. лв. с Постановление № 177 на Министерския съвет от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителен разход по бюджета на Министерството на културата за 2020 г.:

 • За създаване на самостоятелни проекти от творци, от всички жанрове на изкуството по програма „Творчески инициативи“ – 12 млн. лв.
 • За подкрепа на частни културни организации в областта на изкуствата – 1,5 млн. лв., които се прибавят към вече определената допълнително подкрепа от 1,5 млн. лв и с които общата сума в тази програма става 3 млн. лв.
 • Към програма „Социално ангажирани изкуства“ се добавят 500 000 лв. към гласуваните за нея 250 000 лв., с което общата сума по тази програма е 750 000 лв.
 • Към програма „Публики“ ще бъде обавена втора сесия в размер на 500 000 лв. към съществуващите вече от първа сесия 500 000 лева, с което подкрепата за свободния сектор по тази програма става общо 1 млн. лв.
 • Към целева програма за национално съфинансиране на проекти по „Творческа Европа“ се добавят 300 000 лв. към одобрените вече 150 000 лв., с което сумата за разпределение става общо 450 000 лв.
 • Сумата от 150 000 лева ще бъде насочена към НФК за подсилване на експертния капацитет – за наемане на експерти, които да разглеждат и одобряват всички тези проекти.

Разпределение на средствата, отпуснати от правителството в размер на 5 млн. лв. с Постановление № 121 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за финансова подкрепа на програми и проекти на частни културни организации, дейци и творци, осъществяващи дейност на свободна практика в условията на извънредна епидемична обстановка:

 • 700 000 лв. извънредна сесия на програма „Творческо развитие“ за проекти на творци на свободна практика, които не са могли да се възползват от програмата за творчески стипендии поради по-високия доход от 1 000 лв.
 • 1 500 000 лв. за нова програма, подкрепяща частни културни организации в областта на изкуствата.
 • 500 000 лева за програма за създаване на нови театрални проекти.
 • 500 000 лева за програма за създаване на нови музикални проекти.
 • 500 000 лева за програма за създаване на нови танцови проекти.
 • 800 000 лева за програма за разпространение на вече готов музикален, танцов и театрален продукт.
 • 500 000 лева за програма в областта на визуалните изкуства.”

Образование

Еднократната помощ за ученици, записани в осми клас за учебната 2020 - 2021 г.

 • До 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.
 • Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).
 • За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.


Други

 • Неплатеният отпуск по Кодекса на труда, ползван през 2020 г. по искане на работника или служителя се зачита за трудов стаж в размер до 60 работни дни. До 60 работни дни неплатен отпуск ще се признава за трудов стаж и здравноосигурителните права ще са без прекъсване и през 2021 г. Това ще даде възможност на хората да придобият и запазят осигурителни права  (на пенсия, обезщетения за майчинство, безработица, болест) за по-продължителен период от време. 
 • Удължават се сроковете за получаване на помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител (до 30 юни), както и помощи за майки студентки (до 31 декември).
 • Срокът на дадените разрешения за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция продължава действието си по време на извънредното положение и шест месеца след неговата отмяна.
 • За да се улесни достъпът до лекарствена терапия на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания по време на въведената извънредна епидемична обстановка, от 16.11.2020 г. служебно се удължават протоколите за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и тези за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти. Това се отнася и за пациенти с бъбречни заболявания, трансплантирани, онкоболни, такива с редки заболявания, получаващи лекарствени продукти по този ред.

Твоят личен принос

Свали мобилното приложение ViruSafe – включи се и помогни като отчиташ своето здравословно състояние всеки ден. виж защо е важно

Google Play и логото на Google Play са запазени марки на Google LLC.

App Store® и iPhone® са запазени марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.