18 януари 2021 г.

След проверка на Столичната регионална здравна инспекция са съставени актове за установяване на административно нарушение на управителите на Многопрофилна болница за активно лечение „Сердика“ ЕООД и Специализирана болница за активно лечение „Свети Лазар” ООД. Актовете са на основание на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България и заповед на министъра на здравеопазването, според която имунизационната кампания трябва да започне приоритетно, като обхваща лица от целевите групи, определени с фази I-V на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19.

За нарушението, съгласно Закона за здравето, ще се наложи имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева.