29 януари 2021 г.

Ваксините срещу COVID-19, получили разрешение за употреба под условие в ЕС, са на BioNTech и Moderna.

Разрешение за употреба под условие в ЕС през 2021 г. очакват ваксините срещу COVID-19 на Oxford, Janssen, Curevac, Sanofi и Novavax.

* В зависимост от резултатите на клиничните изпитвания ще се установи дали от ваксината срещу COVID-19 на Janssen ще се поставят една или две дози.

** Посочените количества са индикативни и е възможно да настъпят промени в зависимост от производствения капацитет на всяка компания.

 

Вариант 1* - ваксината на Janssen се поставя в две дози:

Произ- водител Вид ваксина Брой дози  за България Брой необх. дози Населе- ние Договор с ЕК Разре- шение за употреба Заявени количества от България
Biontech РНК 3898694 2 1949347 ДА ДА ДА
Moderna РНК 500000 2 250000 ДА ДА ДА
Oxford адено- вирусна 4518232 2 2259116 ДА НЕ ДА
Janssen адено- вирусна 2000000 2 1000000 ДА НЕ ДА
Curevac РНК 1000000 2 500000 ДА НЕ ДА
Sanofi анти- генна 4650000 2 2325000 ДА НЕ след резултати от фаза II
Novavax анти- генна 1550000 2 775000 ПРЕД- СТОИ НЕ след подписване на договор
Общо   18116926   9058463      

Вариант 2* - ваксината на Janssen се поставя в една дози:

Произ- водител Вид ваксина Брой дози за България Брой необх. дози Населе- ние Договор с ЕК Разрешение за употреба Заявени количества от България
Biontech РНК 3898694 2 1949347 ДА ДА ДА
Moderna РНК 500000 2 250000 ДА ДА ДА
Oxford адено- вирусна 4518232 2 2259116 ДА НЕ ДА
Janssen адено- вирусна 2000000 1 2000000 ДА НЕ ДА
Curevac РНК 1000000 2 500000 ДА НЕ ДА
Sanofi анти- генна 4650000 2 2325000 ДА НЕ след резултати от фаза II
Novavax анти- генна 1550000 2 775000 ПРЕД- СТОИ НЕ след подписване на договор
Общо   18116926   10058463