20 февруари 2021 г.

Със своя заповед министърът на здравеопазването определи лечебните заведения и регионални здравни инспекции по области, в които да се открият временни имунизационни пунктове за осъществяването на имунизационната кампания срещу COVID-19.  Всички общопрактикуващи лекари да участват в осъществяването на имунизационната кампания, като ваксинират желаещите лица от техните пациентски листи, се казва още в заповедта.

За всяка извършена имунизация се въвеждат данни за:
а) за имунизираното лице; б) за ваксинацията - място и дата на ваксинация, ваксинален продукт (име, номер на партида и сериен номер), прилагана доза ваксина (първа или последваща ваксинация, когато е приложимо);в) за лекаря, прилагащ ваксината.

Пълния списък на местата за откриване на временни ваксинационни пунктове в цялата страна може да видите тук.