2 март 2021 г.

В днешния брой на Държавен вестник е обнародвано допълнението на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ (https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=156310)

Правителството дава право на университетите и тази година да приемат студенти в специалността  „Право“ само с резултатите от матурите без да провеждат кандидатстудентски изпити.

Университетите ще могат да изберат друг формат за провеждане на изпит или след решение на Академичния съвет да приемат студенти с успешно издържани държавни зрелостни изпити.