4 март 2021 г.

Проверки за спазване на противоепидемичните мерки в търговски обекти – заведения,  хранителни и нехранителни магазини, се извършват ежедневно в столицата. Контролира се спазването на дистанция, отстоянието между масите и столовете и носенето на индивидуални предпазни средства – маски за персонала на заведенията и за персонала и клиентите на магазините. Над 1000 проверки са направени в първия ден, в който заведенията възстановиха своята работа.

Със заповед на министъра на здравеопазването се увеличава броят на леглата за лечение на пациенти с COVID-19 в болниците на територията на столицата. Общинските болници разкриват 110 допълни легла. Първа МБАЛ разкрива нови 50 легла, с което леглата стават общо 121, новите легла в IV МБАЛ са 15 и стават 30, в V МБАЛ новоразкритите легла са  35 и стават общо 105, а във  II МБАЛ се увеличават с 10 и стават общо 40 легла.