30 март 2021 г.

Учениците от 1 до 12 клас в област Шумен ще продължат да се обучават дистанционно до 2 април включително. Това реши на свое заседание Областният кризисен щаб, след като обсъди епидемичната обстановка и заболеваемостта от COVID-19 в региона. Учениците от 12 клас ще се обучават дистанционно и в дните от 5 до 7 април, след което ще бъдат във ваканция. По план пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас е от 3 до 11 април, а за 12 клас - от 8 до 11 април.
Детските градини и ясли в област Шумен няма да работят до 6 април включително.
Решенията на Областния щаб са мотивирани с продължаващата тенденция за увеличаване на заболеваемостта от COVID-19 в област Шумен, както и с необходимостта да бъдат осигурени условия за подготовка и провеждане на изборите на 4 април, предвид факта, че значителна част от избирателните секции се намират в сгради на училища и детски градини.
Броят на хоспитализираните в МБАЛ-Шумен продължава да е много висок, като от вчера е разкрит ковид сектор с 20 легла и в КОЦ Шумен.
До 11 април /дните на пролетната ваканция/ се преустановяват присъствените учебни занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие, както и провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи. Преустановяват се присъствени групови занятия с ученици в езикови центрове, образователни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица в област Шумен.
С цел ограничаване на разпространението на ковид-инфекцията, с друго свое решение  Областният кризисен щаб прие въведените допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Шумен да останат в сила до 24.00 часа на 18.04.2021 г.
Остава изискването пазаруването във всички търговски обекти тип „супермаркет“ и „хипермаркет“ да се извършва задължително с количка, предоставена от съответния търговец. Броят на количките трябва да бъде редуциран с цел спазване на физическа дистанция между посетителите от най-малко 1.5 м. и собствениците и ползвателите на търговските обекти трябва да организират пропускателен режим и да контролират спазването на мярката.
Ръководствата на фолклорни, танцови, певчески, театрални и други самодейни формации и групи на територията на област Шумен трябва да преустановят провеждането на репетиции и изяви, преустановяват се всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални състави), използващи материалната база на съответното училище, както и посещенията в пенсионерските клубове и клубове на хора с увреждания на територията на област Шумен.
Остава забраната за провеждане на организирани фирмени и семейни тържества и празненства на открито и закрито с присъствие на над 15 души. Не е позволено организирането и провеждането на всякакъв вид изложби, базари и други на животни и животински продукти, както и организирането на пазари тип „Битаци“ на територията на област Шумен.
До 18 април е в сила мярката в търговските обекти на открито (улични) да се посещават само при поставени лицеви предпазни маски. Щабът припомня и изискването, че всички лица, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.