2 април 2021 г.

Детските ясли и градини остават затворени и след 4 април  до нормализиране на  нивото на заболеваемост в областта. Мярката е  продиктувана от високия процент на боледуващи от COVID-19 в общината. Сериозен е броят на карантинирани сред работещите в детските заведения -  педагогически и непедагогически  персонал.  Решението има  превантивен характер, съответства с противоепидемичните мерки в страната и е на база на проведено  обследване на ситуацията в Силистра, както  и съгласувано с РЗИ Силистра. Възможността детските ясли и градини отново да заработят  зависи от  наличието на здрави детски учители, педагози, обслужващ персонал и по-висок брой желаещи родители да заведат децата си на градина и ясла.