18 май 2021 г.

От 31 май се разрешава присъственият учебен процес на всички ученици. Това гласи днешна заповед на министъра на здравеопазването.

От същата дата се допуска и провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда.