20 юли 2021 г.

МЗ публикува информация за ваксинирането при хора с болести на обмяната - хронични заболявания, най-разпространените от които са захарен диабет, метаболитен синдром, затлъстяване.

Натрупаният опит и направените проучвания от началото на пандемията от COVID-19 сочат, че хората, страдащи от болести на обмяната, са с повишен риск от тежко протичане, усложнения, хоспитализация, прием в интензивно отделение и дори смъртност вследствие на заразяване с коронавирусната инфекция. Единственият начин да се избегнат негативните последици на коронавируса при тези пациенти, както и при всички останали хора, е те да бъдат ваксинирани. Ето защо те са една от приоритетните групи за имунизация срещу COVID-19, като до момента не са известни противопоказания за приложението на някоя от четирите одобрени в ЕС ваксини. В тази връзка Експертният съвет по „Ендокринология и болести на обмяната“ към министъра на здравеопазването препоръчва ваксинирането на пациенти със стабилни ендокринни заболявания като тиреоидит на Хашимото, Базедова болест, Адисонова болест, хипофизарни аденоми, захарен диабет тип 1 и тип 2, затлъстяване и други.

Важно е да се знае, че научните общности по ендокринология в цял свят, както и експертите у нас, са единодушни по отношение на ползата от протективните ефекти на ваксините срещу COVID-19. Така например имунизацията е от решаващо значение за хората със захарен диабет, като ги предпазва от тежкото протичане и усложненията, свързани с коронавируса.

Конкретно при ваксинирането срещу коронавирусната инфекция на пациенти, диагностицирани с различни болести на обмяната, е необходимо да се обърне внимание на следното:

➡при поставянето на ваксина срещу COVID-19 на пациенти с автоимунни тиреоидни заболявания трябва да се вземе предвид функционалното състояние на щитовидната жлеза, а не дотолкова конкретната болест. В частност, имунизацията при еутиреоидно състояние се извършва според препоръките за цялото население, а при хипертиреоидизъм/хипотиреоидизъм - след постигане на еутиреоидно състояние.

➡към момента няма данни за повишен риск от странични ефекти след ваксинация срещу COVID-19 при пациенти с надбъбречна недостатъчност или други хипоталамо-хипофизни и надбъбречни заболявания.

➡европейската референтна мрежа за редки болести посочва като приоритетни за имунизация пациентите с редки ендокринни болести като първичен алдостеронизъм и Синдром на Кушинг със съпътстващи артериална хипертония и захарен диабет, които повишават риска от усложнено протичане на инфекцията от COVID-19.

➡при болни с Адисонова болест или вторична надбъбречна недостатъчност и адекватно заместващо лечение с кортикостероиди, не е необходима промяна на дозата на кортикостероидите преди ваксинацията. При изява на странични ефекти след ваксиниране на пациенти с първична/вторична надбъбречна недостатъчност трябва да се спазват обичайните правила за повишаване на дозата на субституиращата стероидна терапия под контрол на ендокринолог.

➡високият риск от усложнения при инфекция с COVID-19 при пациенти, които приемат имуносупресивна терапия с кортикостероиди за системни заболявания, може да бъде намален превантивно само чрез имунизация срещу заболяването. Пациенти, при които е планирано лечение с кортикостероиди по неспешни индикации, биха могли да отложат приложението им с две седмици след ваксинацията (при липса на медицински риск) с оглед постигане на по-добър имунен отговор.

➡за да се осигури ефективно мускулно приложение на ваксините срещу COVID-19, е препоръчително имунизацията на пациенти с екстремно затлъстяване да се извършва с игли с по-голяма дължина (38 мм).

Специалистите са категорични, че пациентите с ендокринни и обменни заболявания е добре да се имунизират срещу коронавирусната инфекция, защото при евентуално заразяване за ваксинираните рискът от тежко протичане на заболяването рязко намалява!