30 юли 2021 г.

Близо 2 млн. лева плати НАП на фирмите по фаза 3 от програмата за подкрепа с оборотен капитал с одобрена заповед на изпълнителния директор на НАП от 30 юли.  Кандидатите, които ще получат финансиране, са 285.

Средства ще се изплащат и през следващите дни, а одобрените кандидати ще бъдат оповестявани в рубриката „Подкрепа чрез оборотен капитал“ в сайта на приходната агенция. 


Информация и съдействие клиентите могат да получат и на [email protected] или на информационния телефон на НАП 0700 18 700. Обаждането е на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.