16 септември 2021 г.

ългарската агенция за безопасността на храните актуализира указанията към всички бизнес оператори на обекти по Закона за храните, за да се гарантира прилагането на действащите противоепидемични мерки, безопасността на гражданите и персонала. С пълните указания може да се запознаете тук.