24 септември 2021 г.

Ръководителите на лечебни заведения за болнична помощ сами да определят преустановяването на плановия прием/плановата оперативна дейност. Свижданията в лечебни заведения да се организират по ред, определен от ръководителя на лечебното заведение, при задължително носене на лични предпазни средства / калцуни, ръкавици, престилки и защитни маски за лице/  и недопускане на повече от един посетител на стая по едно и също време, реши областният кризисен щаб.