18 октомври 2021 г.

Пътниците, които са получили пълна ваксина и представят сертификат, издаден от компетентните здравни органи, като последната доза от ваксината трябва да е поставена преди поне 14 дни, няма да представят отрицателен тест за коронавирус при влизане в Тунис. Те ще бъдат освободени и от задължителната 7-дневна карантина в определени от властите хотели. Остава изискването за задължително попълване на исканата информация в приложението https://app.e7mi.tn, отпечатване и подписване на генерираните от приложението два документа (здравен формуляр и декларация), които се представят за проверка от авиокомпаниите преди качване и се предават на здравните служби на пунктовете за контрол на температурата при пристигане на летищата в Тунис.

За останалите лица се прилагат:

- задължителна 7-дневна карантина в определени от властите хотели/ Списък с определените от тунизийските власти хотели/, като разходите са за сметка на пътниците, които трябва да представят ваучер. В последните 24 часа на периода трябва да бъде направен PCR тест, като при негативен резултат карантината се прекратява;

- задължително представяне на отрицателен PCR тест с QR код /децата под 12 години са освободени от това изискване/, направен не по-рано от 72 часа към момента на регистрация. Сертификатът за отрицателния резултат трябва да бъде предоставен от пътника на здравните служби на пунктовете за контрол на температурата при пристигане на летищата в Тунис. Ако не бъде представен отрицателен резултат от PCR тест, на пътника ще бъде отказана регистрация. Това правило се прилага и спрямо ваксинираните, на които втората доза е била поставена преди по-малко от 14 дни, като те също трябва да представят негативен PCR тест.;

- задължително попълване на информация в приложението https://app.e7mi.tn, отпечатване и подписване на генерираните от приложението два документа (здравен формуляр и декларация), които се представят за проверка от авиокомпаниите преди качване и се предават на здравните служби на пунктовете за контрол на температурата при пристигане на летищата в Тунис.

Непридружаваните лица под 18 години са освободени от задължителна карантина, както и непълнолетните, пътуващи заедно с ваксинирани лица.

При нужда от съдействие българските граждани могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Тунис на следните телефонни номера: +216 71 798 962, както и на мобилен телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +216 29 835 428. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: [email protected].