1 декември 2021 г.

С постановление на МС бяха одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. Сумата от 36 000 000 лева ще се изразходва за изплащане на държавни помощи, както следва: 30 000 000 лева за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки; 6 000 000 лева на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.