21 декември 2021 г.

Днес Европейската комисия прие правила, свързани с цифровия сертификат на ЕС за COVID, с които се установява задължителен срок от 9 месеца (точно 270 дни) за валидност на сертификатите за ваксинация за целите на пътуването в рамките на ЕС. Ясният и уеднаквен срок на валидност на сертификатите за ваксинация ще гарантира, че мерките за пътуване ще продължат да бъдат координирани, както призова Европейският съвет след последното си заседание от 16 декември 2021 г. Новите правила ще гарантират, че ограниченията се основават на най-добрите научни доказателства, както и на обективни критерии. Непрекъснатата координация е от съществено значение за функционирането на единния пазар и ще осигури яснота за гражданите на ЕС при упражняването на правото им на свободно движение. За да се осигури достатъчно време за техническото прилагане на срока на валидност и за кампаниите на държавите членки за поставяне на бустерни дози, тези нови правила следва да се прилагат от 1 февруари 2022 г.

До момента в ЕС са издадени 807 милиона сертификата. С цифровия сертификат на ЕС за COVID бе установен световен стандарт: досега към системата са се присъединили 60 държави и територии от пет континента.

С новите правила за пътуванията в рамките на ЕС се хармонизират различните правила в отделните държави членки. Този срок на валидност е съобразен с насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, според които се препоръчват бустерни дози най-късно шест месеца след приключването на първия цикъл на ваксинация. Сертификатът ще остане валиден за гратисен период от още три месеца след тези шест месеца, за да се гарантира, че националните кампании за ваксинация могат да се адаптират и че гражданите ще имат достъп до бустерни дози.

Освен това днес Комисията адаптира и правилата за кодиране на сертификатите за ваксинация. Това е необходимо, за да се гарантира, че сертификатите за ваксинация, показващи завършване на първоначалната серия, винаги могат да бъдат разграничени от сертификатите за ваксинация, издадени след бустерна доза.

Бустерните дози се записват, както следва:

  • 3/3 за бустерна доза след първоначална ваксинация с двудозова ваксина.
  • 2/1 за бустерна доза след ваксинация с еднодозова ваксина или една доза от двудозова ваксина, приложена на преболедувало лице.