22 декември 2021 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г. Финансовата помощ е в размер до 60 млн. лева и е предвидена като мярка за подпомагане на въздушните превозвачи, за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

Средствата се предоставят за погасяване на публични задължения, задължения към банки, задължения по договори за оперативен лизинг на въздухоплавателни средства, текущо дължими към 31 декември 2019 г., в размер на не повече от 20% от оборота от реализирани чартърни програми и наем на самолети за 2019 г.