22 декември 2021 г.

Кабинетът одобри промени в проекта „Запази ме +“. С тях се гарантира, че работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради пандемията икономически дейности ще продължат и през 2022 г. да получават компенсации в размер на 75% от осигурителния си доход за юли за времето, през което са били в неплатен отпуск.