26 януари 2022 г.

От 00.00 часа на 27 януари на територията на София, със заповед на директора на РЗИ, се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Заведенията за хранене и развлечения и обектите със значение за  общественото здраве ще работят с до 50% от капацитета си. 

Въвежда се ограничение за работното време – до 22.00 часа и при спазване на подхода за зелен сертификат – на игралните зали и ресторантите.

Преустановява се присъственият учебен процес за учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас, за което ще бъде издадена заповед от министъра на образованието и науката.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете ТУК.