4 март 2022 г.

До 17.03 българските граждани, които пристигат в Черна гора, следва да представят един от следните документи, свързани с COVID-19:

• удостоверение за извършена ваксинация – поставена съответна последна доза от ваксина срещу COVID-19, като последната доза следва да е поставена преди не повече от 6 месеца от момента на влизане в Черна гора, или

• отрицателен резултат от PCR тест, не по-стар от 72 часа, считано от момента на влизане в Черна гора, или

• отрицателен резултат от бърз антигенен тест, издаден от оторизирана лаборатория и не по-стар от 48 часа към момента на влизане в Черна гора, или

• положителен резултат от PCR тест или бърз антигенен тест, издаден от надлежна лаборатория, по-стар от 10 дни, но не по-стар от 6 месеца преди датата на влизане в Черна гора.

Изискванията не се прилагат за лица до 18-годишна възраст.

Цялата налична информация може да намерите на:

https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/montenegro

При нужда от съдействие, българските граждани могат да се обърнат към посолството на България в Подгорица на следните телефони за връзка: +38220655009 и в извънработно време на тел.:+38269143298.