2 декември 2022 г.

Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на бустерна доза адаптирана иРНК ваксина при деца на възраст 6-11 г., получили първична имунизация с ваксина Spikevax. Експертният даде и препоръки за прилагане на бустерна доза и при лица, получили първична имунизация с ваксини срещу COVID-19, неразрешени за употреба в ЕС.

В препоръките на Експертния съвет се посочва:

  • Бустерна доза с ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 микрограма) може да се прилага при деца на възраст 6-11 г. получили първична имунизация с ваксина Spikevax, при които са изминали поне 3 месеца от последната поставена доза ваксина.
  • Бустерна доза с ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1 или Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 или Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 могат да получат всички лица с право на ваксинация в страната (да е български гражданин; да е чужденец с дългосрочно, постоянно и продължително пребиваване в страната), които са със завършена първична ваксинация с убита или векторна ваксина срещу COVID-19, която не е разрешена за употреба в ЕС, но е включена в списъка на СЗО за спешна употреба (https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_08November2022.pdf) и са изминали поне 3 месеца от последната поставена доза ваксина. Към момента това са ваксините Covishield, Coronavac, COVAXIN, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) на Sinopharm / BIBP, NVX-CoV2373/Covovax и Ad5-nCoV/Convidecia.

Направените препоръки са в съответствие с кратките характеристики на прилаганите в страната адаптирани иРНК ваксини.

Прилагането на бустерни ваксини при деца на възраст 6-11 г., получили първична имунизация с ваксина Spikevax, както и ваксинацията при лица, получили първична имунизация извън България, ще се извършва от 5 декември 2022 г. Педиатричните ваксини ще се прилагат по установения до момента ред – в определените за целта лечебни заведения, списък на които е достъпен на сайта на съответната РЗИ, а ваксинацията на гражданите със завършен ваксинационен курс извън страната ще се осъществява в кабинетите на РЗИ.

За да получат бустерна доза в България, лицата, имащи първична имунизация с неразрешена за употреба в ЕС ваксина срещу COVID-19, следва да притежават официален документ за завършен ваксинационен курс, съдържащ имената им, дата на раждане/възраст, дата на последната получена доза ваксина, пореден номер на дозата, търговско наименование на поставената ваксина, имена и подпис на медицинско лице, което я е приложило.