1 юли 2020 г.

С решения на правителството се преразпределя приносът от Кохезионния фонд към Европейския фонд за регионално развитие, чрез прехвърляне на средства между оперативните програми 2014-2020 г. в подкрепа на мерките за минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19. От Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" се пренасочва допълнителен ресурс в размер на 30 млн. лева към Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност".

С тези средства ще се осигури подкрепа за компаниите, извършващи пътнически публични услуги в автомобилния транспорт. Финансирането ще бъде предназначено за предоставяне на оборотни средства за закупуване на горива и материали, подновяване на лицензи и регистрации, изплащане на наеми, ремонт на автобуси. Планираната мярка пряко ще подпомогне и туризма - наличието на услуги за пътнически превоз е условие и основен фактор за функционирането и развитието на сектора.