13 октомври 2020 г.

Чуждите граждани, независимо от тяхното гражданство, пристигащи от държава, където индексът на заразяване е над 25 случая на 100 000 души население, при влизане в Литва подлежат само на задължителна 14-дневна карантина, като отпада изискването за представяне на удостоверение за негативен тест за COVID-19. Гражданите, пътуващи от България до Литва подлежат на 14-дневна карантина, информират от МВнР.
Актуализация на списъка на най-засегнатите от COVID-19 държави се прави всеки петък и влиза в сила от понеделник. Пълният списък на страните, за които са въведени ограничения, изготвен от Министерството на здравеопазването на Литва, може да бъде открит на следния линк: https://koronastop.lrv.lt/en/news/updated-list-of-affected-countries-and-changes-in-isolation-requirements).
Считано от 15 септември всички пътуващи за Литва лица се задължават да се регистрират на страницата на Националния център за обществено здраве на Литва, като попълнят on-line формуляр (на литовски, руски или английски език). След попълване на формуляра се генерира QR код, чието представяне се  изисква като условие пътникът да бъде допуснат до превозното средство, независимо от начина на транспортиране (по въздух, вода или суша). Формуляра  на  Националния  център  за  обществено здраве  може  да се намери на адрес https://keleiviams.nvsc.lt/en/form.
При нужда от съдействие българските граждани в Литва могат да се свържат с българското дипломатическо представителство във Варшава, Полша на следните телефонни номера: +48 22 629 40 71, +48 22 629 40 72, както и на дежурен телефонен номер за спешни случаи в извънработно време: + 48 668 668 813, а също и на eл. поща с адрес: [email protected]