14 октомври 2020 г.

Латвийските власти въвеждат изискване за попълване на електронен въпросник при влизане на територията на страната, информират от МВнР. Електронният формуляр, който заменя досегашния хартиен, изискуем до 12 октомври, е достъпен на специално създадената страница https://covidpass.lv . Попълването на въпросника - не по-рано от 48 часа преди пресичането на границата с Латвия - е задължително за всички пътуващи. Въпросникът съдържа данни за контакт, вкл. електронна поща, номер на документ за самоличност/пътуване, адрес на пребиваване и телефонен номер, и информация за държавите, които пътуващият е посетил през последните 14 дни. След попълване на формуляра системата генерира QR код, който потвърждава, че подадената информация е получена.
При нужда от съдействие българските граждани в Латвия могат да се свържат с българското дипломатическо представителство във Варшава, Полша на следните телефонни номера: +48 22 629 40 71, +48 22 629 40 72 и на дежурен телефонен номер за спешни случаи в извънработно време: + 48 668 668 813, а също и на eл. поща с адрес: [email protected]