24 октомври 2020 г.

От 25 октомври до 8 ноември затварят нощните заведения – барове, клубове, дискотеки – в София. Това е решението на Софийския оперативен щаб за овладяване на заразата с COVID-19. Щабът препоръчва създаването на организация за преминаване към дистанционна форма на обучение във висшите учебни заведения, където е възможно, и дистанционна форма на работа на работниците и служителите, където е приложимо. При невъзможност за организация на дистанционна форма на работа се препоръчва да се осигури физическа дистанция от минимум 1,5 м. между работниците и служителите в офиси, работни помещения, предприятия. Всички лица са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата.  Дезинфекция трябва да се извършва 4 пъти на ден в работните помещения, офиси, предприятия.