24 октомври 2020 г.

Със заповед на директора на РЗИ Ловеч от неделя, 25 октомври, се преустановява плановата оперативна дейност и се определя минимален брой легла за лечение на пациенти с COVID-19 не по-малко от 5% от общия брой легла в съответното лечебно заведение. След анализ на 14-дневната заболеваемост от COVID-19, към 23.10.2020г. в област Ловеч е достигната стойност от 117,5 на 100 хил. души население, което налага въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки.