25 октомври 2020 г.

По разпореждане на Регионалната здравна инспекция от днес се преустановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ на територията на област Русе. Мярката важи до 30-и ноември тази година, като тя не се прилага за извършването на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностика и лечение на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, за дейностите по асистирана репродукция и ражданията. независимо от метода на родоразрешение.

В болниците няма да се допускат външни лица, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася и за контролните органи при осъществяване на дейността им.

Лечебните заведения в региона ще трябва да определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с COVID-19, които да не са по-малко от 10% от обявените в РЗИ легла за всяка болница и комплексен онкологичен център.