28 октомври 2020 г.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка в областите Пазарджик и Ямбол се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки. Пенсионерските клубове в Пазарджишка област преустановяват дейността си до 30 ноември, в област Ямбол са затворени за 14 дни, за същия период затварят и читалищата.