6 ноември 2020 г.

От 9 ноември българските граждани, пребивавали повече от 12 часа през последните 14 дни в България или друга държава, която не попада в списъка на Чешката република за държавите с нисък риск от COVID-19, при пътуване до Чехия са длъжни:

- предварително да попълнят и изпратят електронен формуляр на интернет адрес: https://plf.uzis.cz
Получената електронно след попълване на формуляра Карта на пътуващия, следва да бъде представена при поискване от чешките граничните власти.

- в петдневен срок след пристигане в Чешката република гражданите са длъжни да си направят PCR тест за COVID-19. Тестът може да бъде заместен и от направен през последните 72 часа в друга държава-членка на ЕС.

Ограниченията не се отнасят за: трансграничните работници, транзитиращи пътници в рамките на 12 часа, или пътуващи по спешност в Чешката република в рамките на 12 часа по здравословни или бизнес причини. Изискванията за попълнен електронен формуляр при пътуване в Чехия и за представяне на PCR тест не се отнасят и за работниците в международния транспорт.

Остават в сила всички въведени до сега карантинни мерки на територията на страната.
Допълнителна информация пътуващите могат да намерят на следната интернет страница: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.

При нужда от съдействие българските граждани в Чешката република могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Прага на следните телефонни номера: +420 222 212 011; +420 222 211 258, както и на дежурен телефон в извънработно време: +420 774 790 991. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на посолството: [email protected]